CN0306.Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

CN0306.Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Bằng cấp nhiều

Đồng nghĩa với việc kiến thức xã hội càng ít do quá mải mê với việc học tập. Có thể lý thuyết của bạn nhiều, nhưng những trải nghiệm xã hội chưa chắc bạn đã bằng những người “ít học”.

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Y học càng tiên tiến

Không có nghĩa là sức khỏe của các bạn sẽ đi lên. Thực tế là tuổi thọ và tình trạng sức khỏe của con người đang ngày càng giảm sút.

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Đồng hồ càng đắt tiền

Chưa chắc người đó đã có thời gian cho gia đình, bạn bè của họ.

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

IQ càng cao

Thực tế là càng ít cảm xúc

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Facebook càng nhiều bạn bè

Đừng tự hào, đó chỉ là bạn bè “ảo” mà thôi. Thực tế là có khi người đó chẳng có nổi một người bạn thân.

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Nhà càng to

Sự thật là càng ít người ở, không gian càng trống trải

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Công việc bận rộn

Thực tế là hàng xóm đôi khi còn không biết mặt

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Thu nhập càng cao

Nó có nghĩa là bạn càng ít thảnh thơi và không có nổi một khoảng thời gian riêng cho mình.

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Càng đông người

Thì càng vô cảm

Bóc trần 10 thực tế đắng lòng giúp bạn thôi mơ tưởng về cuộc sống của người khác

Nguồn : Source link

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 7

Post Views: 382