CN0391.Nhẫn một chút, sóng yên biển lặng.

Cuộc sống trong nghịch cảnh thường làm cho xáo trộn khiến không ít phiền não,vì vậy nếu khéo nhẫn nhịn với nhau thì mới tìm về an lạc. Qua sự nhẫn nhịn đó chúng ta còn phải hỷ xả, nghĩa là vui mà bỏ chớ đừng gượng bỏ.

Bởi chúng ta vì tức giận tức thời khờ dại mới cãi vã với nhau. Biết rồi thì bỏ hết đừng thèm giận hờn gì nữa. Nếu trong lòng cứ nghĩ tính chuyện phải, quấy rồi ôm ấp, mai mốt gặp việc cãi lại nữa, rốt cuộc không hết khổ đau. Không có được an Lạc và hạnh phúc, rồi tự trách mình trách người. Phương pháp nhẫn nhịn sẽ giúp ta có an ổn.

Nhẫn nhịn là khéo léo điều hòa gia đình êm ấm. Ở gia đình, vì con cái nên vợ chồng nhường nhịn nhau. Ngoài xã hội, người với người vì sống đẹp mà người ta nhịn nhau. tha thứ nhau.

Trong đối tác làm ăn vì lợi ích chung mà nhường nhịn nhau, nhờ thế mà gia đình hạnh phúc, tập thể lợi ích, xã hội trật tự. Nếu không như vậy chẳng bao giờ chúng ta có niềm vui và hạnh phúc trong đời được .

Sống trên đời không phải ai cũng mềm mỏng dễ thương, không phải lúc nào mình cũng gặp thuận cảnh. vì thế, hạnh nhẫn nhục, và hạnh hỷ xả phải cần huân tu.

Muốn được nhẫn nhục, hỷ xả, trước phải có tâm từ bi, thấy tất cả là bạn, không có ai thù. Ai làm trái ý thì cũng cho qua, đừng ghim trong lòng. Nói như hòa thượng Thanh Từ “không có ai là kẻ thù cả, chỉ có bạn đã thông cảm và chưa thông cảm” mà thôi Đó là tâm từ bi, là đạo dức trong Phật giáo vậy.

(st)

Nguồn : Source link

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 8

Post Views: 409