Số phận – Suy Ngẫm


Liệu có phải trong cõi hồng trần này. Dù bạn có làm gì cũng đều không tránh khỏi hai chữ số phận?

Như người đi ngàn vạn đường, chợt nhận ra những con đường đó là định sẵn. Dù muốn hay không. Như Tôn Ngộ Không bay ngàn dặm trời, nhìn lại hoá ra vẫn chỉ nằm trong lòng bàn tay Phật Tổ.

Thật cũng khiến người ta cảm thán và hoang mang. Số phận là bất biến hay là có thể thay đổi?

Số phận đó chính là duyên nhân quả mà thành. Đã tạo nhân, đừng mong tránh nhận lại quả. Tuy nhiên, tương lai là điều không ai có thể định trước. Có thể có người biết chút ít về tương lai. Nhưng đó không phải là tất cả. Không ai có thể chắc chắn 100% về bất cứ điều gì ở tương lai.

Hai chữ số phận này, có lẽ nằm trong bàn tay bạn nhiều hơn. Nếu bạn biết chấp nhận những quả đã thành. Và tiếp tục miệt mài gieo nhân lành của hiện tại. Quả lành chắc chắn sẽ về.

Chỉ là bạn có quyết tâm đến đâu.

Và biết kiên trì như thế nào để chờ đợi quả mà thôi.

(st)Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời