Từ bỏ và giữ lại


Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.

Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.

Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.

Có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.

Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.

Có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.

Có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.

Có hai thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.

Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.

Có hai thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.

Có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là uy tín và lẽ phải.

Có hai thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.

Có hai thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.

 Có hai thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.

Có hai thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện , là tiền bạc và kinh nghiệm.

Có hai thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.

Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.

Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.

Có hai thứ bạn phải luôn sẵn sàng, đó là khó khăn và ngày mai.

(st)Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời