Cuộc sống không phải là chiến trường.


Cuộc sống không phải là chiến trường, không cần phải quá hơn thua. Giữa người với người, càng hiểu về nhau thì càng giảm thiểu sự hiểu lầm; giữa tâm và tâm, thêm một phần bao dung thì giảm đi một phần tranh chấp…

(st)Nguồn : Source link

Hits: 1

Trả lời