Oan trái – Suy Ngẫm


Oan trái là một điều đáng kinh sợ trong vòng tử sanh luân hồi của mỗi chúng sinh.

Sự oan trái lẫn nhau giữa đôi bên:
Người này gây oan trái với người kia, và ngược lại, người kia gây oan trái với người này.
Người này trả thù người kia, rồi người kia trả thù lại người này.
Cứ như thế, sự oan trái lẫn nhau từ đời này sang kiếp khác, mỗi khi gặp lại nhau, nối tiếp kéo dài đến vô chung.

Chính sự oan trái là điều đáng kinh sợ trong vòng tử sanh luân hồi của mình, vì thế đừng gây oan trái với nhau, đó là điều tốt nhất. Người có đức tính nhẫn nại, là người không gây oan trái với tất cả chúng sinh.

Nếu người khác gây oan trái với ta, thì ta làm thế nào để giải oan trái?

Đức Phật dạy
“Sự thật trong đời này,
Chẳng bao giờ oan trái dập tắt bằng oan trái.
Oan trái dập tắt được bằng sự không oan trái,
Đây là cách làm của bậc trí từ ngàn xưa”

Thật vậy, người ác này chửi rủa, mắng nhiếc, hăm doạ, đánh đập người kia… đã gây oan trái với người kia; nếu người kia lại chửi rủa, mắng nhiếc, hăm doạ, đánh đập trả đũa lại người ác này một cách tàn nhẫn hơn, hòng dập tắt oan trái, thì chẳng những không dập tắt được oan trái, mà còn gây thêm sự oan trái lâu dài, càng chồng chất thêm nhiều nữa.

Bậc Thiện trí có đức tính nhẫn nại, có tâm từ, tâm không oan trái với tất cả chúng sinh, mới có thể dập tắt được sự oan trái.

(st)Nguồn : Source link

Hits: 1

Trả lời