Định nghĩa – Khái niệm

ngồi lê đôi mách có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu ngồi lê đôi mách trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ ngồi lê đôi mách trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ ngồi lê đôi mách nghĩa là gì.

Tới nhà ai, kể chuyện hàng xóm và chê khen thêm bớt.
La cà, nghe chuyện người này đem mách cho người khác.

Thuật ngữ liên quan tới ngồi lê đôi mách

Tóm Lại Nội Dung Ý Nghĩa Của Câu “Ngồi Lê Đôi Mách” Trong Từ Điển Thành Ngữ Tiếng Việt

ngồi lê đôi mách có nghĩa là: Tới nhà ai, kể chuyện hàng xóm và chê khen thêm bớt.. La cà, nghe chuyện người này đem mách cho người khác.

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 14

Post Views: 156