Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya khi tuổi cao mà chưa có con nối dõi đã một lòng khao khát, cầu nguyện làm sao có Thái tử để nối tiếp ngôi vua. Vua và Hoàng hậu cũng nhất tâm lễ bái lắm. Lúc đấy chưa có Phật nên Vua và Hoàng hậu cầu trời, khấn thần, khấn thánh rồi làm các việc phúc lành để cầu xin sinh được Thái tử. Và đúng là trời đất không phụ lòng của Vua và Hoàng hậu; Hoàng hậu đã thụ thai.

Hoàng Hậu Maya Mộng Như Thế Nào?

Đêm hôm ấy, Hoàng hậu nằm mộng một giấc mộng rất đặc biệt. Hoàng hậu nằm mộng thấy từ trên trời có một quầng sáng xuất hiện và từ trong quầng sáng ấy đi ra là một con voi. Trong kinh gọi là Bạch tượng – voi trắng. Con voi này đặc biệt là có 6 ngà, cái vòi nó thì quấn một bông hoa sen trắng rất là đẹp. Quầng sáng đấy phóng thẳng vào trong phòng của Hoàng hậu và con voi ấy đã khai hông bên phải của Hoàng hậu để nhập vào bụng, gọi là vào thai.

Sau sự kiện nằm mộng như thế, Hoàng hậu biết mình thụ thai. Đem điềm ấy trình lên cho Vua Tịnh Phạn. Vua báo cho tất cả các vị thầy tướng xem thì các vị thầy tướng đều nói là Hoàng hậu mang thai một vị vĩ nhân, sau này sẽ làm những việc vĩ đại. Những chuyện, điềm báo này là chuyện hoàn toàn thật, không phải là những chuyện kỳ lạ gì cả.

Thưa đại chúng, thường người phụ nữ khi mà thụ thai cũng thế. Có thể họ có những cái điềm nằm mộng, nằm mơ thấy thế này, thế kia. Có người nằm mơ thấy ông thần nhân đến cho một thanh kiếm hay là có người thấy thần nhân bế một hài đồng đến cho. Rất là nhiều những điềm mộng như thế. Và đây, Hoàng hậu Maya nằm mộng thấy hiện tượng như vậy thì các vị tướng sư nói rằng: Hoàng hậu sau này sẽ sinh ra một vị vĩ nhân kiệt xuất.https://www.youtube.com/embed/ZxYeUZ-WokE?rel=00CHIA SẺ

https://youtube.com/watch?v=ZxYeUZ-WokE%3Frel%3D00

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 202

Post Views: 822