ĐỨC PHẬT DẠY VUA PASENADI NƯỚC KOSALA VỀ SỰ VÔ ÍCH CỦA VIỆC TẾ LỄ, CẦU SIÊU VÀ GIẢNG VỀ LUẬT NGHIỆP .. Tiêu đề ban đầu của video khi Tâm Học down trên facebook …

Bản thân Tâm Học cho rằng việc tế lễ , cầu siêu vẫn có 1 giá trị nào đó ; tuy nhiên luật nghiệp , nhân quả là quan trọng hơn cả. Khi còn sống hãy ráng tu tập căn lành , tạo phước đó là cách tốt nhất dẫn đến 1 tái sinh tốt hoặc giải thoát.

Đoạn clip trong phim Cuộc đời Đức Phật 2017 – Đức Phật giảng cho vua Pasenadi về nghiệp , nhân quả ( tập 48/55)

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 8

Post Views: 173