Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp)Source link

Hits: 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *