Dhamma Nanda656 Views  0 CommentsTRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

BÀ-LA-MÔN MAHĀSĀLA VÀ LŨ CON BẤT HIẾU

Bà-la-môn Mahāsāla là một đại phú gia ở thành Sāvatthi nhưng bị 4 đứa con bất hiếu cùng vợ âm mưu đoạt tài sản. Ông ta đến cầu cứu Đức Phật và được Ngài dạy cho bài kệ dạy con như sau:

Khi chúng sinh, tôi mừng
Tôi muốn chúng sinh thành.
Cùng vợ, chúng âm mưu,
Chống tôi và đuổi tôi,
Chẳng khác gì con chó,
Xua đuổi bầy heo lợn,
Ác độc và lỗ mãng,
Chúng gọi tôi: “Cha yêu”.
Chúng thật quỷ Dạ-xoa,
Ðội lốt là con tôi,
Và chúng tống tôi đi,
Khi tôi đến tuổi già,
Như ngựa già suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha già bọn trẻ,
Phải ăn xin nhà người,
Thà cho tôi cái gậy,
Còn hơn con bất hiếu.
Với gậy, chặn bò dữ,
Chặn được loại chó dữ,
Chỗ tối dò an toàn,
Chỗ sâu, tìm chân đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ngã đứng dậy được.

Vâng lời Đức Phật, ông Bà-la-môn đại phú đã học thuộc lòng bài kệ . Khi quần chúng tụ hội tại thính đường và giữa các người con đang ngồi họp, vị ấy đọc lên bài kệ:

Khi chúng sinh, tôi mừng
Tôi muốn chúng sinh thành.
Cùng vợ, chúng âm mưu,
Chống tôi và đuổi tôi,
Chẳng khác gì con chó,
Xua đuổi bầy heo lợn,
Ác độc và lỗ mãng,
Chúng gọi tôi: “Cha yêu”.
Chúng thật quỷ Dạ-xoa,
Ðội lốt là con tôi,
Và chúng tống tôi đi,
Khi tôi đến tuổi già,
Như ngựa già suy nhược,
Bị tẩn xuất chuồng ăn.
Nay cha già bọn trẻ,
Phải ăn xin nhà người,
Thà cho tôi cái gậy,
Còn hơn con bất hiếu.
Với gậy, chặn bò dữ,
Chặn được loại chó dữ,
Chỗ tối dò an toàn,
Chỗ sâu, tìm chân đứng,
Với sức mạnh chiếc gậy,
Vấp ngã đứng dậy được.

Sau khi nghe cha mình đau khổ và giận dữ ngâm lên bài kệ đó và bị đại chúng mắng nhiếc sỉ vả. Lũ con bất hiếu thấy ân hận nên đã đưa người cha về nhà, tắm rửa và mỗi người biếu cho cha một bộ áo.

Sau chuyện đó, ông bà-la-môn đại phú ấy mang một bộ áo đến cung kính cúng dường Đức Phật và xin Tam Quy Ngũ Giới, trọn đời là Phật Tử.

Lược từ Tương Ưng Bộ Kinh I, Tương Ưng Bà-La-Môn, Phẩm Cư Sĩ, Phần Mahāsāla

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 0

Post Views: 105