Home Trích trong Đại Phật Sử chương 32 Sự thuyết giảng bài kinh Suciloma Bài kinh Suciloma nằm trong phần Sutta Nipāta và Sagāthā- vagga của bộ Saṁyutta Nikāya. Trong bộ Đại Phật Sử này, bài kinh sẽ được tái tạo theo Chú giải. Một hôm, Đức Phật xuất thiềnRead More →

Home Trích trong chương 39 Đại Phật Sử , chuỗi câu chuyện liên quan đến vị thien chủ Sakka …Suja vì không nghe lời chồng và tưởng chồng làm phúc thì mình cũng được nên chỉ chăm lo tỉa tót không chịu làm phước. Khi 3 bà vợ kia đềuRead More →

Home Trích trong Đại Phật Sử chương 24 khi Phật lên Tam thập tam thiên thuyết pháp – tạng Abhidhamma Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới hội về quanh Đức Phật Chư thiên và Phạm thiên từ mười ngàn thế giới kéo về quanh Đức PhậtRead More →

Home Ở 1 số vở cải lương Phật giáo thì thấy xuất hiện 1 người thợ săn mặc áo sa môn để chiêu dụ chim thú , hòng dính bẫy và bắt chung. Bồ tát thương cảnh chim thú bị hại , 1 phần là muốn có 1 bộ yRead More →

Home Chuyện về Bandhula trong chuỗi chuyện liên quan đến Tỳ Lưu Ly đoạt ngôi . Bandhula lập rất nhiều chiến công , do 1 số ác báo ông bị vua Pasenadi xử oan. Vua Pasenadi sau hồi hận và để chuộc lỗi đã cho người cháu viên đại thầnRead More →

I. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Bhaddā Kaccānā Elder Nun Bhaddā Kaccānā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is the story of the nun Bhaddā Kaccānā, also known as Rāhulamātā, Bimbā, Yasodharā, Gopī and other names, who had previously been Siddhattha’s wife. TheRead More →

Home II. Phần thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Sigālakamātā Elder Nun Sigālakamātā’s Story  at Wat Pho, Bangkok  The last of these stories concerns Sigālakamātā, who heard the Buddha Padumuttara  praise the virtue of having faith in the Buddha, Dhamma and Saṅgha, saw him appoint a nunRead More →

Home I. Giới thiệu Là vị ni trưởng được Phật khen ngợi trong kinh tăng chi chương I . 9. Trong các vị nữ đệ tử… có thắng trí mau lẹ, tối thắng là Bhaddà Kundalakesà.   II. Từ trưởng lão ni kệ – Tiểu bộ kinh (XLVI) Bhadda KundalakessRead More →

Home I. Thông tin tiếng Anh Introduction to the Story about the Elder Nun Soṇā Elder Nun Soṇā’s Storyat Wat Pho, Bangkok This is one of the most touching stories of the collection. Soṇā, also known as Many-Children Soṇā, after raising ten children, seeing them all married off, and distributingRead More →

Home I. Thông tin chung Bà là con gái của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma ha Ba Xà Ba Đề ( dì của Phật) . Là em gái của Nan Đà II. Thông tin tiếng Anh từ ancient-buddhist-texts.net https://www.ancient-buddhist-texts.net/English-Texts/Foremost-Elder-Nuns/06-Nanda.htm Introduction to the Story about the Elder Nun NandāRead More →

Home TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA HAI VỊ THƯỢNG THỦ THINH VĂN TRƯỞNG LÃO SĀRIPUTTA & TRƯỞNG LÃO MOGGALLĀNA (Trưởng lão Xá-lợi-phất & Trưởng lão Mục-kiền-liên) Trong thời kỳ giáo pháp này, hai vị Đại trưởng lão Sāriputta và Moggallāna là hai vị Tối thắng Thinh văn của Đức Phật. Họ đãRead More →

Home III. NHỮNG TIỀN KIẾP CỦA KASSAPA (CA DIẾP) VÀ CỦA BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) Vào thời đức Phật quá khứ tên là Vipassì, tiền thân Ca Diếp (Kassapa) và Mỹ Hạnh (Bhaddà) đã sinh làm đôi vợ chồng Bà-la-môn vô cùng nghèo khổ. Họ khốn khổ đến độ màRead More →

Home Nội dung được Tâm Học tham khảo link bên dưới , tuy nhiên do bài viết nói về tỳ kheo ni BHADDÀ KÀPILÀNÌ (MỸ HẠNH) – mà tích của bà lại liên quan đến ngài Đại Ca Diếp. Bạn có thể tìm thấy trong các phim hoạt hình thờiRead More →

Home TRƯỞNG LÃO BAKKULA Đệ nhất hạnh vô bệnh Xá lợi của Ngài Trưởng lão Bakkula https://spunno.wordpress.com/2011/09/30/truong-lao-bakkula-de-nhat-hanh-vo-benh-dinh-phuc/ I. Gia thế: Trước khi Đức Thế Tôn xuất hiện trên thế gian, tại thành Kosambi, gia đình vị Tế sư nọ ở Kosambi có một đứa con trai. Một hôm, người vúRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ MAHĀNĀMA 14/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Lịch sử về hành trạng và cuộc đời của Tôn giả Mahānāma cũng khó tìm thấy trong Tam tạng kinh điển cũng như sớ giải. Nhưng chúng ta có thể biết rằng, ngài là vị đắc quả Tu-đà-huờn vào ngày 18/6 (tính theo âmRead More →

Home CUỘC ĐỜI TÔN GIẢ ASSAJI 15/07/2014SAMĀDHIPUÑÑO Tôn giả Assaji là vị đệ tử thứ năm của Đức Phật và là người chứng quả Dự Lưu sau cùng trong nhóm năm vị của ngài Kiều-trần-như. Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng về Tứ thánh đế, vào ngày 19/6, đạo sĩRead More →

Home 120. CHUYỆN GIẢI THOÁT SỰ TRÓI BUỘC (Tiền thân Bandhanamokkha) Chỗ này kẻ ngu nói…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về thiếu nữ Bà-la-môn Cinca. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Mahàpaduma, Chương mười hai (số 472). LúcRead More →

Home 119. CHUYỆN CON GÀ GÁY PHI THỜI (Tiền thân Akàlaràvi) Không cha mẹ nuôi dưỡng…, Câu chuyện này, khi trú tại Kỳ viên bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo làm ồn phi thời, Tỷ-kheo ấy là một thiện nam tử ở Xá vệ, xuất gia trong giáoRead More →

Home 117. CHUYỆN CHIM ÐA ÐA (Tiền thân Tittira) Lời quá thời cao mạnh…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về Kokalika. Câu chuyện sẽ được kể rõ ràng trong Tiền thân Takkaritya (số 481), Chương mười ba. Bậc Ðạo Sư nói: – NàyRead More →

Home 116. CHUYỆN NGƯỜI MÚA GIÁO (Tiền thân Dubbaca) Thưa sư trưởng, vì thầy…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo khó bảo. Câu chuyện này sẽ được nói đến trong Tiền thân Gijjha (số 427), chương chín. Bậc Ðạo SưRead More →

Home 113. CHUYỆN CON CHÓ RỪNG (Tiền thân Sigàla) Ngươi tin chó rừng say…, Câu chuyện này,khi ở tại Trúc Lâm, bậc Ðạo sư đã kể về Ðề-bà đạt đa. Lúc bấy giờ, các Tỷ-kheo ngồi họp tại Chánh pháp đường bàn đến những việc làm tổn đức của Ðề-bà-đạt-đa.Read More →

Home 107. CHUYỆN NGHỀ NÉM ÐÁ (Tiền thân Sàlittaka) Lành thay, một nghề tinh…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tỷ-kheo đã ném trúng con ngỗng trời. Nghe nói có một thiện nam tử ở Xá-vệ đạt được thù thắng trong đức hạnh.Read More →

Home   106. CHUYỆN MÚC NƯỚC (Tiền thân Udancani) Hạnh phúc, đời sống tôi…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về sự cám dỗ của một thiếu nữ béo mập. Câu chuyện này sẽ được kể trong Tiền thân Culla-Nàrada-Kassapa, trong Chương thứRead More →

Home 100. CHUYỆN SẮC THÂN BẤT LẠC. (Tiền thân Asàtarùpa) Chính đắng, không phải ngọt…, Câu chuyện này, khi ở tại rừng Kundadhàno gần thành Kundiya, bậc Ðạo Sư đã kể về nữ cư sĩ Suppavàsà, con gái vua Koliya. Lúc bấy giờ, nữ cư sĩ ấy mang thai đãRead More →

Home 99. CHUYỆN HƠN MỘT NGÀN KẺ NGU (Tiền thân Parosahassa) Ngàn kẻ ngu tụ hội…, Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga. (số 522).Read More →

95. CHUYỆN VUA ÐẠI THIỆN KIẾN (Tiền thân Mahàsudassana) Các hành là vô thường…, Câu chuyện này, khi nằm trên giường đắc Niết-bàn vô dư y, bậc Ðạo Sư đã kể về lời nói của Trưởng lão Ànanda: – Thế Tôn chớ nhập Niết-bàn tại thành phố nhỏ tồi tànRead More →

Home 92. CHUYỆN ÐẠI BẢO VẬT (Tiền thân Mahàsàra) Chiến trận cần anh hùng… , Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư kể về Tôn giả Ànanda. Một thời, những nữ nhân ở cung vua Kosala suy nghĩ như sau: “Ðức Phật ra đời thật khó.Read More →

Home 83. CHUYỆN ÐIỀM XUI XẺO (Tiền thân Kàlakanni) Bạn quen chính là người…, Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một người bạn của ông Cấp Cô Ðộc. Tương truyền người bạn ấy đã cùng ông Cấp Cô Ðộc chơi thân với nhau,Read More →

Home 80. CHUYỆN NGƯỜI THỢ DỆT BHIMASENA (Tiền thân Bhimasena) Trước ngươi nói khoác lác…, Câu chuyện này khi ở tại Kỳ viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo nói khoác lác. Tương truyền có Tỷ-kheo thường tụ họp một số Tỷ-kheo lại và nói như sau: –Read More →