Mangala Sutta – Hạnh Phúc Kinh

Video kinh Hạnh phúc bali phụ đề Việt

Hát lời Viết

Nội dung

Evaṃ me sutaṃ: Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa Ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkanta-vaṇṇā kevala-kappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā ten’upasaṅkami upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi.
Ngữ vựng:
Evaṃ:                   như vậySuta:                     sự ngheSamaya:               lúc, thờiSāvatthi:               thành phố Xá vệViharati:                Jetavana:              Kỳ ViênAnāthapiṇḍika:     ông Cấp Cô ĐộcĀrāma:                 chùa, già lamAtha kho:             lúc bấy giờ, rồi thìAññatara: một …nào đóAbhikkanta:          vượt qua, gần mãn, siêu việt, thù thắngVaṇṇa:                 màu sắc, dung sắcKevala-kappa:      toàn bộ, trọn cảObhāseti: chiếu sángYena…tena:          nơi  màUpasaṅkamati:      đi đến, lại gầnAbhivādeti:           đảnh lễEkamanta:            một bênAṭṭhāsi (a+ṭhāti): đã đứngṬhitā (tiṭṭhati):       sau khi đứngGāthā:                  kệ tụngAjjhabhāsati:         nói ra, nói lênVana:                   vườn
Dịch nghĩa:
Như vậy tôi ngheMột thời Thế TônNgự tại Kỳ Viên Tịnh XáCủa Trưởng giả Cấp Cô Độc
Gần thành Xá vệKhi đêm gần mãnCó một vị TrờiDung sắc thù thắngHoà quang chiếu diệuSáng tỏa Kỳ ViênĐến nơi  Phật ngựĐảnh lễ Thế TônRồi đứng một bênCung kính bạch PhậtBằng lời kệ rằng:
Bahū devā manussā caMaṅgalāni acintayuṃĀkaṅkhamānā soṭṭhānaṃBrūhi maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Bahū:                               nhiềuAcintayuṃ (cinteti):           suy nghĩAkaṅkhati:                        mong cầuSoṭṭhāna:              phúc lành, phúc lợiBrūhi (brūti):                     hãy nói

 “Chư  Thiên và nhân loạiSuy nghĩ điều hạnh phúcHằng tầm cầu mong đợiMột đời sống an lànhXin Ngài vì bi mẫnHoan hỷ dạy chúng conVề phúc lành cao thượng.
1. Asevanā ca bālānaṃPaṇḍitānañca sevanāPūjā ca pūjanīyānaṃEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Sevanā (sevati): sự theo, sự thân cận, sự hợp tác, sự phục vụA-sevanā (trái với sevanā): không thân cậnBāla:                                 kẻ ácPaṇḍita:                            bậc hiền tríPūja (pūjeti):                    sự cúng dườngPūjanīya = pūjaneyya:       (bậc) đáng cúng dường
1. (Thế Tôn tùy lời hỏiMà giảng giải như vầy)Không gần gũi kẻ ácThân cận bậc trí hiềnĐảnh lễ người đáng lễLà phúc lành cao thượng.
2. Paṭirūpa-desa-vāso caPubbe ca kata-puññatāAtta sammā paṇīdhi caEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ
Ngữ vựng:
PaṭiRūpa:                         thích hợpDesa:                                xứ sở, chỗVāsa (vasati):                    sự ởPubbe:                  trước xưaKata (karoti):        đã làmPuññatā:               phước đứcAtta:                                 ta, tự mìnhSammā:                chân chánhPaṇīdhi:                sự hướng dẫn

2. Ở trú xứ thích hợpCông đức trước đã làmChân chánh hướng tự tâmLà phúc lành cao thượng.
3. Bāhu-saccañca sippañcaVinayo ca susikkhitoSubhāsitā ca yā vācāEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Bāhusacca:           đa văn (uyên bác)Sippa:                   tiểu công nghệVinaya:                 luật, sự huấn luyệnSu-sikkhita (sikkhati): khéo học tập, thông suốtSu-bhāsita (bhāsati): khéo nói, suốt thôngVācā:                   lời nói
3. Đa văn, nghề nghiệp giỏiThông suốt các luật nghiNói những lời chân chấtLà phúc lành cao thượng.
4. Mātā-pitu upaṭṭhānaṃPutta-dārassa saṅgahoAnākulā ca kammantāEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Upaṭṭhāna (upa+ṭhāna):     sự hầu hạ, sự phụng dưỡngUpaṭṭhāti:                          hầu hạ, phụng dưỡngDāra:                                            vợSaṅgaha:                          giúp đỡ, tương trợ, tế độĀnākula:                           không lẫn lộnKammanta:                                   nghề nghiệp, sở hành.
4. Hiếu thuận bậc sinh thànhDưỡng dục vợ và conSở hành theo nghiệp chánhLà phúc lành cao thượng.
5. Dānañca dhamma-cariyā caÑātakānañca saṅgahoAnavajjāni kammāniEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Dāna:                               bố thíDhamma-cariya:               hành theo pháp, pháp hạnhÑātaka:                            quyến thuộcAnavajja:              trong sạch, không uế nhiễmKamma:                           nghiệp, nghề nuôi mạng
5. Bố thí hành đúng phápGiúp ích hàng quyến thuộcGiữ chánh mạng trong đờiLà phúc lành cao thượng.
6. Āratī-viratī pāpāMajja-pānā ca saññamoAppamādo ca dhammesuEtaṃ mangalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Ārati:                                viễn ly, tránh xaVirati:                   kiêng cử, tiết chếMajja:                  rượuPāna:                                uốngSaññama (samyama): chế ngự, tự chếAppamāda (a+pamāda): không phóng dật, thận trọng, cẩn mật, nghiêm túc.
6. Xả ly tâm niệm ácChế ngự không say sưaKhông phóng dật trong phápLà phúc lành cao thượng.
7. Gāravo ca nivāto caSantuṭṭhī ca kataññutāKālena dhamma-savanaṃEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:
Gārava:                sự cung kínhNivāta:                 tính khiêm nhượngSantuṭṭhi: sự tri túcKataññutā:            sự tri ânKāla:                    thờigiờ
7. Đức cung kính, khiêm nhườngTri túc và tri ânĐúng thời nghe chánh phápLà phúc lành cao thượng.
8. Khantī ca sovacassatāSamaṇānañca dassanaṃKālena Dhamma-sākacchāEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ.
Ngữ vựng:Khantī:                             nhẫn nhụcSovacassatā:                     thiện ngôn, lời ôn nhuSamaṇa:                           sa mônSākaccha:                         cuộc đàm luận
8. Nhẫn nhục, lời nhu hòaYết kiến bậc Sa-mônTùy thời đàm luận PhápLà phúc lành cao thượng.
9. Tapo ca brahma-cariyā caAriya-saccāni dassanaṃNibbāna-sacchikiriyā caEtaṃ maṅgalam’uttamaṃ
Ngữ vựng:
Tapa:                                tự chủBrahma-cariya:                 phạm hạnhAriya-sacca:                     Thánh đếNibbāna:                          Niết bànSacchikiriya (sacchikaroti): Chứng ngộ
9. Tự chủ, sống Phạm hạnhThấy được lý Thánh đếGiác ngộ Đại Niết-bànLà phúc lành cao thượng.
10. Phuṭṭhassa loka-dhammehiCittaṃ yassa na kampatiAsokaṃ, virajaṃ, khemaṃEtaṃ maṅgalam’utamaṃ.

Ngữ vựng:Phuṭṭha:                            sự xúc chạm, tiếp xúcLoka-dhamma:                 pháp thế gianYassa:                              đó, khi đóKampati:                          rung động, dao độngAsoka (a+soka):               không buồn phiền, vô ưuViraja (vi+raja):                không nhiễm trướcKhema:                            tự tại, bình an
10. Những sở hành như vậyKhông chỗ nào thối thấtKhắp nơi được an toànLà phúc lành cao thượng.
11. Etādisāni katvānaSabbattham’aparājitāSabbattha-sotthiṃ gacchanti taṃTesaṃ maṅgalam’uttaman’ti.
Ngữ vựng:
Etādisa:                            như thếKatvāna (karoti): đã làmSabbattha:                        khắp nơiSotthi:                               phúc lạcGacchati:              điTesaṃ:                             số nhiều của etaṃA-parājita (parājeti):         không thối thất, không thất bại.
11. Khi xúc chạm việc đờiTâm không động, không sầuTự tại và vô nhiễmLà phúc lành cao thượng.
 http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?module=mucluc&function=detail&id=386

Video giảng giải

File hình nội dung kinh

Hits: 24

Trả lời