Phật học Đại cương Tâm Học 2022 

Phật Học Đại cương Tâm Học 2022

 

Phật Học Đại Cương Tâm Học 2022 là cuốn sách tập hợp kiến thức cơ bản nhất về đạo Phật mà Tâm Học biết và cho rằng là cần thiết.

Tâm Học chỉ là người soạn lại từ những tài liệu sưu tầm lại , cũng có viết 1 số đoạn ( do không tìm thấy tài liệu cần – tuy nhiên là không đáng kể). Nội dung của cuốn sách Online này sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp nhất , cố gắng giúp cho người xem có thể hiểu và tra cứu 1 cách nhanh nhất.

Sách sử dụng tài liệu chính là : Phật học Tinh yếu của HT. Giới Đức , Nền Tảng Phật giáo của Tỳ kheo Hộ Pháp… , 1 số bài viết từ daophatngaynay, giacngo.vn . phatgiao.org.vn , chuabavang.com.vn.. và đặc biệt là thuvienhoasen.org

Mục đích của cuốn sách Online này là dành cho bản thân tra cứu , học là chính.

Sách điện từ Online – Phật học Đại cương Tâm Học 2022 . Cuốn sách do Tâm Học soạn lại từ các bài viết, sách sưu tầm được chủ yếu từ mạng Internet ( Phật học Tinh yếu – HT Giới Đức , Nền tảng Phật giáo – Tỳ kheo Hộ Tăng, các bài viết phatgiao.org.vn  , giacngo.vn , daophatngaynay.com …) . Tâm Học là trang webs của cá nhân  ; không phải chùa hay tổ chức tôn giáo . Nội dung của cuốn sách này chỉ có giá trị tham khảo.

Hits: 43