Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Thể Tướng (lakkhana Sutta)

Giáo Án Trường Bộ Kinh – Kinh Thể Tướng (lakkhana Sutta)


Giáo Án Trường Bộ Kinh

Kinh Thể Tướng (Lakkhana Sutta)

Xuất Xứ:

Đức Phật thuyết giảng Pháp Thoại này đến chư Tỳ Khưu Tăng tại vườn của trưởng giả ANÀTHAPINDIKA (Cấp Cô Độc), thuộc khu rừng của thái tử JETA, thành SÀVATTHI.

Duyên Khởi:

Đức Phật thuyết giảng về 32 tướng của một bậc Đại Trượng Phu cùng với hạnh nghiệp đã tạo ra trong quá khứ mà được hưởng những hảo tướng tương xứng trong kiếp hiện tại.

Chánh Kinh:

1.    Ba Mươi Hai Tướng tốt của bậc Đại Trượng Phu

Đức Phật thuyết giảng về ba mươi hai tướng tốt của một bậc Đại Trượng Phu, vị ấy sẽ chọn một trong hai con đường, và không có con đường nào khác.

 • Nếu sống tại gia thì sẽ làm vị Chuyển Luân Thánh Vương, dùng Chánh Pháp trị vì thiên hạ, bình định bốn phương, đem lại an toàn cho quốc độ với đầu đủ bảy báu.
 • Nếu vị này, từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, vị này sẽ thành bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, vén lui màn vô minh che đời.

2.    Ba mươi hai tướng tốt như sau:

 • Hai lòng bàn chân bằng phẳng, không có hũng vô.
 • Hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe, với 1,000 căm xe, trục xe và vành xe, với hoàn toàn đầy đủ các bộ phận.
 • Gót chân thon dài (bằng ba lần của người bậc trung).
 • Ngón tay, ngón chân dài và nhọn lần như dùi trống.
 • Bàn tay và bàn chân thật mềm mại.
 • Bàn tay và bàn chân có nhiều lằn chỉ như màn da lưới thật đẹp.
 • Có mắt cá nổi tròn lên như con sò.
 • Có ống chân dài và tròn như sơn dương.
 • Hai cánh tay thật dài, đứng thẳng không co lưng xuống, hai bàn tay cũng rờ đụng tới đầu gối.
 • Có tướng Mã Âm Tàng (ngọc hành ẩn vào trong bọc da như ở loài ngựa).
 • Màu sắc da sáng như vàng ròng.
 • Da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào.
 • Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, đều nhau trong mỗi lỗ.
 • Mỗi sợi lông đều mọc xoáy tròn thẳng lên, màu xanh biếc, mọc xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt.
 • Thân mình đều đặn và cao thẳng như vị Phạm Thiên.
 • Có bảy chỗ tròn đầy và bằng thẳng là: thịt cần cổ, hai lưng bàn tay, hai lưng bàn chân, và hai bả
 • Có thân hình phân nửa phía trước như con sư tử.
 • Khoảng giữa hai bả vai không có khuyết lõm, đều bằng thẳng.
 • Thân thể cân đối như cây đa, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân.
 • Phần nửa thân trên vuông tròn (cần cổ tròn đều).
 • Có vị giác hết sức bén nhạy, khi vật chi chạm đầu ngọn lưỡi thì những cảm giác khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp mọi nơi.
 • Có quai hàm như con sư tử.
 • Có bốn mươi cái răng (trên và dưới đều có hai mươi cái răng).
 • Các răng đều đặn và bằng
 • Các răng đều khít nhau (không khuyết hở).
 • Răng cửa trắng trong và sạch láng.
 • Tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thể le ra che đậy cả mặt.
 • Có tiếng nói trong trẻo tuyệt diệu như tiếng Phạm Thiên (Phạm Âm) hay tiếng chim KARAVÌKA.
 • Hai tròng con mắt màu xanh đậm (như mắt con bò con).
 • Có lông mi như lông con bò
 • Giữa hai lông mày có mọc lên một sợi lông trắng, mịn màng như bông gòn.
 • Tóc trên đầu khoanh tròn lại bên phía mặt như một cái mão (nhục kế).

Những hạnh nghiệp quá khứ trổ sanh những hảo tướng hiện tại

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người kiên trì, và không giao động đối với các Thiện Pháp, thiện hành về thân, lời, ý, phân định bố thí, thủ hộ giới luật, tuân giữ các lễ phát lồ Bố Tát, hiếu kính mẹ cha, cúng dường Sa Môn, Bà La Môn, tôn kính các bậc tôn túc trưởng thượng trong gia đình và xã hội. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về Thiện Thú, hưởng mười quả phước thù thắng hơn các Chư Thiên khác:

 • Thiên giới thọ mạng
 • Thiên Sắc
 • Thiên An Lạc
 • Thiên giới Danh Xưng
 • Thiên giới uy lực
 • Thiên giới Sắc Tướng
 • Thiên giới Âm Thanh
 • Thiên giới Hương
 • Thiên giới Vị
 • Thiên giới Xúc

Sau khi Thiên Thọ Mạng diệt, tục sanh về cõi Nhân Loại, có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là hai lòng bàn chân bằng phẳng, đưa chân lên hay đặt chân trên mặt đất một cách bằng phẳng

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường làm cho nhiều người được an vui, sống vì hạnh phúc chúng sanh, trừ diệt mọi sợ hãi kinh hoàng, sắp đặt sự che chở, hộ trì, bảo vệ đúng Pháp, bố thí cho các người tùy tùng, xả thí tài sản của cải luôn cả các vật phụ thuộc (cơm, nước, vải, xe, tràng hoa, vật thơm, vật thoa, giường ghế, chỗ ở, đèn hoặc dầu). Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh về Thiện Thú, hưởng mười quả phước thù thắng hơn các Chư Thiên khác. Sau khi Thiên Thọ Mạng diệt, tục sanh về cõi Nhân Loại, có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là dưới hai lòng bàn chân hiện ra hình bánh xe, với 1,000 căm xe, trục xe, và vành xe, với hoàn toàn đầy đủ các bộ phận.

4., và 15. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường xa lánh sự sát sanh, hủy bỏ hình phạt và khí giới, biết Tàm Quý, có lòng Từ Ái, Bi Mẫn đến hạnh phúc của tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được ba hảo tướng Đại Trượng Phu: Gót chân thon dài (bằng ba lần của người bậc trung); ngón tay, ngón chân dài và nhọn lần như dùi trống; thân mình đều đặn và cao thẳng như vị Phạm Thiên.

và 6. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người có đầy đủ Tứ Nhiếp Pháp: Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Bàn tay và bàn chân thật mềm mại; bàn tay và bàn chân có nhiều lằn chỉ như màn da lưới thật đẹp.

và 14. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay nói những lời liên hệ lợi ích cho chúng sanh, liên hệ đến Pháp, giải thích cho đại chúng, đem lại an lạc hạnh phúc cho chúng sanh, tán dương chánh hạnh. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Có mắt cá nổi tròn lên như con sò; mỗi sợi  lông đều mọc xoáy tròn thẳng lên, màu xanh biếc, mọc xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt.

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường siêng năng học hỏi nghề nghiệp, mọi kỹ thuật, học thuật, oai nghi hay hành động đều mong mỏi làm thế nào để học được mau lẹ, mau được hiểu biết, mau được thâu hoạch kết quả, khỏi phải mệt nhọc lâu ngày. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có ống chân dài và tròn như sơn dương.

và 19. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người quán sát và hiểu biết rõ ràng toàn thể đại chúng, biết mình, biết người, biết sự sai biệt giữa mọi người, là người xứng đáng hay không xứng đáng. Làm người thường hay suy xét sự tiếp độ công chúng, tự mình biết được, không nhờ chỉ bảo, hạng người này có đức lành bằng với hạng người kia, biết rõ bậc hạ, trung, thượng để tiếp đãi cho phù hợp với trình độ, biết rõ đức lành của từng mỗi người đáng thọ lãnh lễ vật cúng dường một cách sai khác nhau. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng  Đại Trượng Phu: Hai cánh tay thật dài, đứng thẳng không co lưng xuống, hai bàn tay cũng rờ đụng tới đầu gối; thân thể cân đối như cây đa, bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng, bề dài của hai tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Hai hảo tướng đại trượng phu này, nếu ở tại gia có nhiều của cải đầy kho lẩm, còn nếu xuất gia thì có được bảy kho báu: Tín, Giới, Tàm, Quý, Văn, Thí, Tuệ.

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay làm sum hợp lại những bà con bạn bè thân tín không gặp nhau lâu ngày, bị đau khổ lâu ngày, làm cho sum hợp lại giữa mẹ với con, con với mẹ, làm cho sum hợp lại giữa cha với con, con với cha, làm cho sum hợp lại giữa anh em với nhau, làm cho sum hợp lại giữa anh và chị, giữa chị và em, làm cho hòa hợp lại, sống vui vẻ với nhau. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại  làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có tướng Mã Âm Tàng (ngọc hành ẩn vào trong bọc da như ở loài ngựa).

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người không sân hận, hoàn toàn không ảo não, dầu có bị nói nhiều cũng không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ sự phẫn nộ, không sân hận phiền muộn. Lại thường hay bố thí các vật che đắp, mang mặc mềm mại, nhẹ nhàng, vải quyên, vải bông, vải lụa mềm mại. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là màu sắc da sáng như vàng ròng.

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay đi đến các vị Sa Môn hay Bà La Môn để vấn hỏi về “Thế nào là Thiện? là Bất Thiện?”, “điều nào nên làm hay không nên làm,” “điều nào làm sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài,” “điều nào làm sẽ đưa đến an vui và hạnh phúc lâu dài.” Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là da trơn mướt khiến bụi không thể bám dính vào.

và 31. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói lời chân thật, chân chánh đáng tin cậy, không thất hứa với một ai. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Mỗi lỗ chân lông chỉ mọc một sợi lông, đều nhau trong mỗi lỗ; giữa hai lông mày có tướng bạch hào sanh, màu trắng, mềm mại tợ như bông.

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường hay bố thí các vật thực mặn ngọt thanh cao quý giá, thượng vị, và các loại nước uống quý trọng. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có bảy chỗ tròn đầy: Hai bàn tay tròn đầy, hai bàn chân tròn đầy, hai vai tròn đầy, và thân hình tròn đầy.

, 18., và 20. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người thường tha thiết với sự lợi ích của đại chúng, tha thiết với an vui hạnh phúc, tha thiết với sự thoải mái, tha thiết với sự an ủi của đại chúng, và làm thế nào cho đại chúng tăng trưởng đức tin, tăng trưởng giới hạnh, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng bố thí, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng của cải tài vật và lúa gạo ruộng vườn, tăng trưởng vợ con, tôi tớ và lao công, tăng trưởng thân bằng quyến thuộc, tăng trưởng bè bạn, tăng trưởng tông môn. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được ba hảo tướng Đại Trượng Phu: Có thân hình phân nửa phía trước như con sư tử; khoảng giữa hai bả vai không có khuyết lõm, đều bằng thẳng; phần nửa thân trên vuông tròn (cần cổ tròn đều).

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người không làm điều chi hại các loài hữu tình, hoặc bằng tay, bằng đá, bằng gậy, bằng khí giới. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có vị giác hết sức bén nhạy, khi vật chi chạm đầu ngọn lưỡi thì những cảm giác khởi lên tại cổ họng và truyền đi khắp mọi nơi.

Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói những lời chân thật và có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những lời về Luật và đáng được gìn giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, có hệ thống, và có ích lợi. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là có quai hàm như con sư tử.

và 25. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều chi tại chỗ này không đi nói chỗ kia để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều chi ở chỗ kia không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người kia, luôn sống hòa hợp giảng hòa những kẻ ly gián, tăng trưởng những người đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, vui thích trong hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, nói lời đưa đến hòa hợp. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Có bốn mươi cái răng (trên và dưới đều có hai mươi cái răng); các răng đều khít nhau (không khuyết hở).

và 26. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ tà mạng, muốn sống theo chánh hạnh, tránh xa các sự gian lận bằng cân đo đong đếm, gian xảo đồ giả nói đồ thiệt, lừa đảo mưu này thế kia để lường gạt người đặng nuôi mạng sống, không làm tổn thương, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Các răng đều đặn và bằng nhau; răng cửa trắng trong và sạch láng.

và 28. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người từ bỏ và tránh xa lời nói độc ác, nói những lời không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng và vui lòng nhiều người. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: tướng lưỡi dài và rộng lớn, có thể le ra che đậy cả mặt; có tiếng nói trong trẻo tuyệt diệu như tiếng Phạm Thiên (Phạm Âm) hay tiếng chim KARAVÌKA.

và 30. Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người không có thói quen ngó liếc ngó xiên, không ngó trộm, nhưng với tâm chánh trực mở rộng, cao thượng, và nhìn đại chúng với tâm từ bi. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người, thì có được hai hảo tướng Đại Trượng Phu: Hai tròng con mắt màu xanh đậm (như mắt con bò con); có lông mi như lông con bò con.

32.Trong bất luận kiếp quá khứ, sanh làm người lãnh đạo đại chúng về các Thiện Pháp, là vị tiền phong đại chúng về Thiện Pháp thuộc thân, lời, ý, phân phát bố thí, thủ hộ giới luật, tham dự các lễ Bố Tát, hiếu kính cha mẹ, lễ kính Sa Môn, cung kính bậc trưởng thượng trong gia đình và các Thiện Pháp đặc biệt khác. Do nhân lành ấy, khi hết tuổi thọ, được sanh về Thiện Thú, có đầy đủ sự an vui lạc thú. Khi tái sanh lại làm Người,  thì có được một hảo tướng Đại Trượng Phu là tóc trên đầu khoanh tròn lại bên phía mặt như một cái mão (nhục kế).

Kết Luận:

Sau khi đức Phật dứt lời Pháp Thoại này, chư Tỳ Khưu Tăng hoan hỷ tín thọ lời dạy của đức Thế Tôn.Nguồn : Source link

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 2