Toát yếu Trung Bộ 005 : Không uế nhiễm

Phần I  –  Phần II  –  Phần III

TRUNG BỘ KINH – BÀI KINH SỐ 5

Không uế nhiễm

 1. TOÁT YẾU

Anangana Sutta – Without blemishes.

The venerable Sàriputta gives a discourse to the Bhikkhus on the meaning of blemishes, explaining that a bhikkhus becomes blemished when he falls under the sway of evil wishes.

Không lỗi lầm.

Tôn giả Xá lợi phất giảng cho các tỳ kheo ý nghĩa của cấu uế – hay lỗi lầm – giải thích rằng một tỳ kheo có lỗi khi vị ấy bị thao túng bởi những ước muốn xấu.

 1. TÓM TẮT

Có 4 hạng người trên đời:

 1. Có cấu uế mà không tự biết;
  2. Có cấu uế và như thật biết mình có cấu uế;
  3. Không cấu uế nhưng không tự biết;
  4. Không cấu uế và biết như thật mình không cấu uế.

Trong hai hạng có cấu uế, hạng tự biết hơn người không tự biết. Vì khi có cấu uế mà không tự biết, vị ấy sẽ chết mang theo những cấu uế còn nguyên vẹn; nhưng nếu tự biết còn cấu uế, vị ấy sẽ khởi lên ước muốn tinh tấn diệt trừ cấu uế và sẽ từ trần với tâm không còn ô nhiễm. Như người có cái bát dơ, lại bỏ quên nó vào nơi bụi bặm thì càng ngày càng dơ. Ngược lại nếu thấy bát dơ, chủ nhân đem lau chùi không để vào nơi bụi bặm, thì bát càng ngày càng sáng sạch.

Trong hai hạng không cấu uế cũng vậy. Hạng không cấu uế nhưng không tự biết một cách như thật là mình không cấu uế, thì có thể có lúc do tiếp xúc sắc đẹp mà nổi tham, quên quán thân bất tịnh, gọi là “tư niệm tịnh tướng” và từ đó tham, sân làm ô nhiễm tâm vị ấy. Như một cái bát sạch mà chủ nhân không biết dùng, lại liệng nó vào chỗ bụi bặm thì dần dà nó sẽ thành bát dơ. Người không cấu uế và như thật tuệ tri mình không cấu uế, thì sẽ không tư niệm tịnh tướng, luôn quán bất tịnh nên tham không làm ô nhiễm tâm vị ấy. Vị ấy sẽ từ trần với tâm không còn ô nhiễm. Như chủ nhân một cái bát sạch nhờ biết nó sạch nên siêng lau chùi, giữ gìn không để nó lẫn lộn với rác rưởi.

Do vậy, trong bốn hạng người thì hai hạng “có biết” là hơn hai hạng kia.

Tiếp đến tôn giả kể ra những gì gọi là cấu uế nơi tỳ kheo: đó là các suy tư bất thiện liên hệ đến dục, như vị tỳ kheo nổi lên phẫn nộ bất mãn khi thầm mong nhiều chuyện mà toàn gặp chuyện trái lại: khi có phạm giới, thầm mong đừng ai biết; mong các tỳ kheo quở trách mình tại chỗ kín đáo đừng công khai; nếu bị cử tội công khai, mong người quở trách phải là người ngang hàng. Tại giảng đường, thầm mong Phật hỏi mình nhiều lần, đừng hỏi ai khác. Vào xóm khất thực, thầm mong chúng tỷ kheo để mình dẫn đầu; thầm mong mình được chỗ tốt nhất, thực phẩm tốt nhất; mong các tỷ kheo để cho mình phát biểu sau khi ăn xong tại nhà gia chủ [thuyết tùy hỷ pháp]. Khi đại chúng nhóm họp trong tịnh xá, thầm mong họ mời mình thuyết pháp cho chúng tỷ kheo, tỳ kheo ni, nam hoặc nữ cư sĩ. Thầm mong được chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, nam, nữ cư sĩ tôn trọng lễ bái cúng dường mình chớ không phải ai khác. Thầm mong mình được tứ sự cúng dường loại tốt nhất.

Tất cả những mong mỏi như trên, cùng với sự bất mãn phẫn nộ do cái khổ “cầu không được” đều gọi là cấu uế, là cảnh giới của dục.

Nơi tỳ kheo nào chưa diệt trừ các cấu uế, thì dù vị ấy là người sống ở rừng, tu đủ thứ khổ hạnh, vẫn không được các vị đồng phạm hạnh cung kính tôn trọng. Người ấy được ví như một cái bát bề ngoài đẹp đẽ nhưng đựng toàn thứ dơ bẩn gớm ghiếc như xác rắn xác chuột. Trái lại một tỳ kheo dù sống gần làng mạc, không tu khổ hạnh, nhưng đã diệt trừ cấu uế, thì vẫn được cung kính tôn trọng, như một cái bát đẹp lại chứa toàn thực phẩm ngon lành.

III. CHÚ GIẢI

 1. PHÁP SỐ

Ba độc: tham sân si.

Ba nghiệp: thân, ngữ, ý.

Bốn hạng người: hai hạng có và hai hạng không cấu uế.

 1. KỆ TỤNG
 2. Bốn hạng người
  1. Ðời có bốn hạng người:
  Có lỗi mà tự tri,
  Có lỗi, không tự tri
  Không lỗi cũng gồm hai
  Tự biết, không tự biết.2. Hạng “có biết” là hơn:
  Như cái bát dơ dáy
  Chủ biết mà lau chùi
  Thì sẽ thành bát sạch.
  Cũng thế, người có lỗi
  Tự biết, lo sửa đổi
  Sẽ thành người trong sạch
  Chết mang theo nghiệp lành.3. Có lỗi không tự biết
  Như bát dơ càng dơ
  Vì lâu ngày không rửa;
  Người xấu không tự biết
  Chết mang theo xấu xa.4. Người tốt không tự biết
  Lại giao du bạn xấu
  Ðam mê theo thanh sắc
  Lâu ngày thành kẻ hư.
  Như cái bát trong sáng
  Mà đem liệng đống rác
  Hoặc chứa toàn thứ dơ
  Ði đời cái bát sạch.5. Người tự biết không lỗi
  Lo tư quán bất tịnh
  Không rơi vào tham, sân
  Chết với tâm vô nhiễm.
  Như cái bát trong sáng
  Chủ lại siêng lau chùi
  Không để bám bụi bặm
  Càng ngày càng sáng trong.B. Cấu uế của tâm:
  6. Các ác bất thiện pháp
  Và cảnh giới của dục
  Ấy gọi là đồng nghĩa
  Với cấu uế của tâm.7. Thầm mong đợi một đường
  Việc xảy ra một nẻo
  Nên phẫn nộ bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.8. Khi lỡ phạm giới tội
  Cầu mong đừng ai biết
  Người biết, bèn nổi sân
  Ðây gọi là cấu uế.9. “Mong họ quở trách ta
  Chỗ kín đáo một chút
  Chớ đừng giữa công khai”
  Sự xảy ra ngược lại
  Bị quở trách giữa tăng
  Ðương sự bèn nổi sân
  Ðây gọi là cấu uế.10. “Ước chi người đồng đẳng
  Quở trách tội lỗi mình”
  Thực tế không được vậy
  Bị người dưới chơi leo
  Hậm hực, lòng bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.11. Tại giảng đường, học Pháp
  Thầm mong thầy gọi mình
  Thầy lại gọi người khác
  Lòng bất mãn không vui
  Ðây gọi là cấu uế.12. “Mong ta được dẫn đầu
  Khi vào làng khất thực,”
  Hóa ra người dẫn đầu
  Lại là tỳ kheo khác,
  Mình bất mãn không vui
  Ðây gọi là cấu uế.13. “Mong tại nơi thọ thực
  Ta ngồi chỗ tốt nhất
  Ðược thức uống tốt nhất
  Và thực phẩm hảo hạng.”
  Một tỳ kheo khác được
  Những gì ta thầm mong
  Ta phẫn nộ, bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.14. “Mong sau khi ăn xong
  Ta thuyết tùy hỷ pháp”
  Nhưng sự tình xảy ra
  Là tỳ kheo khác thuyết;
  Ta phẫn nộ, bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.15. Khi bốn chúng tụ tập
  Tại một ngôi tịnh xá
  Tỳ kheo ấy thầm mong
  Mình được mời giảng pháp
  Nhưng sự tình xảy ra
  Một tỳ kheo khác giảng;
  Ta phẫn nộ, bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.16. “Mong ta được bốn chúng
  Lễ bái và cúng dường”
  Nhưng một tỳ kheo khác
  Ðã được địa vị ấy
  Ta phẫn nộ, bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.17. “Mong ta sẽ có được
  Những vật dụng tối thắng
  Về tứ sự cúng dường”
  Nhưng người được, ta không
  Ta phẫn nộ, bất mãn
  Ðây gọi là cấu uế.18. Nơi vị tỳ kheo nào
  Chưa đoạn trừ cấu uế
  Dù có tu khổ hạnh
  Cũng không đáng tôn sùng.
  Nơi vị tỳ kheo nào
  Ðã đoạn trừ cấu uế
  Dù không tu khổ hạnh
  Cũng đáng được tán dương.

-ooOoo-

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 19

Post Views: 225