Tăng Chi Bộ P11 – Chương Mười Một Pháp

Tăng Chi Bộ P11 – Chương Mười Một Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 03 (Anguttara Nikāya)

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 19