Tăng Chi Bộ P8 – Chương Tám Pháp

Tăng Chi Bộ P8 – Chương Tám Pháp

Phẩm 01 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Phẩm 08 đến phẩm 10 (Anguttara Nikāya)

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 15