Kinh tiểu bộ https://www.rongmotamhon.net/kinh-nam-truyen_dai-tang-tieng-viet_none_tieubo.html ( bao gồm nội dung text – mp3)

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya)

Tập I

Tập II – 2.1 Chuyện Thiên Cung

Tập II – 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ

Tập III – 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ

Tập III – 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ

Tập IV – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (1)

Tập V – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (2)

Tập VI – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (3)

Tập VII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (4)

Tập VIII – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (5)

Tập IX – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (6)

Tập X – Chuyện Tiền Thân Đức Phật (7)

Mục lục Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikāya) hiện có 117 mục, gồm 117 tiểu mục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *