CN1331.Thời 'tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh'!

CN1331.Thời 'tranh công, chối tội, đổ lỗi, thanh minh'!

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…
CN1325. Lời Phật dạy - Muốn mau lành bệnh (Quảng Tánh)

CN1325. Lời Phật dạy - Muốn mau lành bệnh (Quảng Tánh)

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…
CN1323. HÃY HỌC NGAY 12 CÁCH KIỂM SOÁT TIỀN NÀY

CN1323. HÃY HỌC NGAY 12 CÁCH KIỂM SOÁT TIỀN NÀY

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng…

CN1323. HÃY HỌC NGAY 12 CÁCH KIỂM SOÁT TIỀN NÀY

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

CN1319.Đời sống : 3 CÂU CHUYỆN CUỘC SỐNG ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN MÀ AI CŨNG PHẢI ĐỐI MẶT

ContentsTrưởng lão Vacchagotta – thánh đệ tử nổi tiếng với nhiều bài kinh (Nikaya)Tôn giả Piṅgiya – Top 80 trưởng lão ( nhóm trái từng là đệ tử của khổ hạnh Bāvari)Tôn giả Posāla – Top 80 trưởng lão ( nhóm bên trái từng là đệ tử của khổ hạnhRead More →

Read More »

Hits: 6