Bảng so sánh tên người Nikaya với A Hàm S-Z

Bảng so sánh tên người Nikaya với A Hàm S-Z

Nikaya

A Hàm

1 Sumana Devi : mẹ của bà Visakha ( Tỳ Xá Khư ) con phú hộ Mendaka  
2 Tôn giả Yasoja –[Top 80 vị trưởng lão]  thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari. 
3 Suddhodana Thái Tử Siddhartha gautama : Tất Đạt Đa Cồ Đàm tên chưa đi xuất gia của Đức Phật.  Đức Phật Thích Ca, CỒ Đàm
4 Tịnh Phạn Vương : [Nổi tiếng] Cha của Phật ( hơn Phật > 50 tuổi) Vua Tịnh Phạn
5 Yasodana (Da Du Đà La) : [Nổi tiếng]vợ nhiều kiếp của thái tử Tất Đạt Đa. hay Yaśodharā hoặc Da Du Đà La 
6 Upali  (Ưu Ba Ly) :[Top 10 đệ tử Phật]  thợ cạo râu tóc được mời đến làm việc trong cung , giai cấp thấp … sau đó theo Phật trở thành 1 trong thập đại đệ tử Trì Giới Đệ Nhất Ưu Ba Ly
7 Hoàng Hậu Videhi [Cận sự nữ]là vợ vua Bình Sa, mẹ của A Xà Thế , kinh điển Nikaya không thấy xuất hiện nhiều .. Bà được biết đến với pháp môn niệm Phật sinh Tây phương Cực lạc ( cõi Phật A Di Đà ) trong Phật giáo Đại thừa Vi Đề Hi
8 Vajira (còn gọi là Vajirakumari) là Hoàng hậu của Đế quốc Magadha với tư cách là phối ngẫu chính của Hoàng đế Ajatashatru . [2] Bà là mẹ của người kế vị chồng bà, Hoàng đế Udayibhadra. [3]Vajira sinh ra là một công chúa của Vương quốc Kosala  là con gái của Vua Pasenadi và Hoàng hậu Mallika. Cô cũng là cháu gái của mẹ chồng, Hoàng hậu Kosala Devi , [4] người vợ đầu tiên và phối ngẫu của Hoàng đế Bimbisara và em gái của Vua Pasenadi.  Con của vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Malika 
9 Bà la môn Vassakāra – viên cận thần của vua A xà thế (Ajātasattu) có công lớn khi đánh bại Vesali  ( quan tể tướng )   
10 Sariputa ( Xá Lợi Phất) : [Top 10 đệ tử Phật]vị để tử trí tuệ đệ nhất là 1 trong 2 cánh tay của Đức Phật . Xuất thân trong tộc Bà La Môn cao quý thời đó. Cả gia đình và họ đều là Bà La Môn , thờ lửa , và Phạm Thiên . Ngài Xá Lợi Phất xuất hiện trong rất nhiều tích truyện , biện tài thắng ngoại đạo , độ ni sư tóc quăn…là người có trí tuệ , có lòng tin chân chánh , là người gần như duy nhất có thể cãi lý với Phật mà vẫn được Phật chấp nhận là đúng. Xá Lợi Phất.
11 Trưởng giả Visàkha : [Cận sự nam] chồng lúc chưa xuất gia của tỳ khưu ni Dhammadinna .. Ông đắc thánh quả trước khi vợ đi xuất gia, và mong muốn được đi tu nhưng chưa đủ duyên.  Tì-xá-khư
12 Tambadāṭhika (Nanh Đồng)- 1 đao phủ cúng cháo sữa cho ngài Xá Lợi Phất được sanh Đâu Suất  ( 1 trong 4 vị bò điên húc chết ) Nanh Đồng
13 Ông Suppabuddhakuṭṭhi (Thiện Giác Cùi) [Cận sự nam]  Thiên Giác cùi
14 Tỳ kheo ni Singalakamatu – nữ đệ tử có lòng tin mạnh mẽ
15 Tỳ-khưu-ni Subhā (Người cho con mắt đẹp) [Top trưởng lão ni] Vốn là con gái của một bà-la-môn danh giá nổi tiếng ở kinh thành Rājagaha (Vương Xá), vì có thân hình và tay chân rất đẹp nên nàng có tên là Subhā (người đẹp).Khi bậc Đạo sư ở Jetavana (Trúc Lâm), nàng hay đi nghe pháp nên có đức tin và trở thành một cận sự nữ. Càng nghe pháp chừng nào, nàng càng thấm thía sự mong manh của kiếp người, thấy sự nguy hiểm trong các dục và chỉ mong sự an tịnh trong đời sống viễn ly. Do vậy, nàng đã xuất gia với trưởng lão ni Gotamī, được hướng dẫn thiền quán, không lâu sau nàng đắc quả Bất lai.  
16 Nữ Thánh đệ tử Uttarā :[Top trưởng lão ni]  xuất thân trong gia đình giai cấp thấp trong nước Ma Kiệt Đà. Nhờ Phật pháp , lòng tin với Đức Phật , ngài Xá Lợi Phất mà chứng quả dự lưu .Sau đó xuất gia theo Phât  
17 Cô kỹ nữ Sirimā [Cận sự nữ] liên quán đến chuyện nữ thánh  đệ tử Uttara.. từng gây oan trái cho Uttara nhưng sau thấy sự bao dung , tình thương của Uttara nên đã sám hối…  
18 Công Tử Uggasena – [Cận sự nam]  nghệ thuật rào xiếc trên không: là con một Đại Trưởng giả trong thành. Khi chàng đi đến vui chơi lễ hội, nhìn thấy nàng vũ nữ biểu diễn nghệ thuật nhào lộn trên không trung, với những độc tác uyển chuyển , mềm mại, nên tâm chàng phát sanh ái luyến. Công tử Uggasena bị ái nhiễm tấn công tâm quá mức, khi trở về nhà chàng suy tưởng đến hình bóng của nàng vũ nữ  
19 Người Hàng Hoa Sumana (Hảo Ý) –[Cận sự nam]  vượt qua sợ hãi bị vua phạt, đem hoa cúng Phật Hảo Ý
20 Vasavakhttiya ( cô gái họ Thích) : mẹ của Tỳ Lưu Ly . Là con của vua Ma Ha Nam và  1 người phụ nữ giaii cấp thấp .
21 Virudhaka Hoàng Tử Tỳ Lưu Ly : [Cừu nhân] con vua Ba Tư Nặc và cô gái họ Thích , sau đoạt ngôi , giết anh là thái tử Kỳ Đà, tiêu diệt tộc Thích Ca.  
22 Đại Thần Santati ( San Tá Tí) [Cận sự nam]  Nước mắt đổ vì thương nữ nhân nhiều hơn nước 4 bể . Người được vua Pasenadi ban cho 7 ngày làm vua San Tá Tí
23 Công chúa Sumana ( Con gái vua Pasenadi Kosala ) và nhân duyên với Đức Phật Vipassī
 
24 Sudatta ( Tu Đạt) [Nổi tiếng] hay còn gọi là Cấp Cô Độc Anathapindika .  Là đại thí chủ với tăng đoàn Đức Phật , cúng Tịnh Xá Kỳ Viên …
25 Nàng Sumanādevī  [Cận sự nữ]( Tố Tâm nương tử – con gái út Cấp Cô Độc)- con gái mà xưng chị với cha Tố Tâm
26 Bà Visaka [Nổi tiếng] Tỳ Xá Khư ( nữ đại thí chủ , hộ pháp thời Đức Phật ) Tỳ Xá Khư
27 Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen) –[Top trưởng lão ni]  Nữ đệ tử thần thông nhất của Phật là 1 cô gái xinh đẹp xuất thân trong 1 gia đình giàu có. Có tích cho rằng cô lấy chồng sau đó chồng bỏ, rồi lại chung chồng với con gái,  và người chồng mới lại là con trai thất lạc của mình. Liên Hoa Sắc xuất hiện trong rất nhiều tích tiền kiếp kinh điển Nikaya Liên Hoa Sắc
28 cô tu nữ ngoại đạo Sundarī ( Tôn-Đà-Lỵ )  [Cừu nhân] cùng đám ngoại đạo vu khống Phật tà hạnh và bị giết Tôn Đà Lỵ
29 Tôn Giả Tu Bồ Đề Subhuti – Giải Không Đệ Nhất [Top 10 đệ tử Phật] em trai ông Cấp Cô Độc . Là vị đệ tử Phật được Phật phong cho 2 danh hiệu là Vô tranh phân biệt và Ứng Cúng bậc nhất. Cả cuộc đời ngài không tranh giành với ai cả , thảnh thơi. Tu Bồ Đề
30 Tín chủ Surambattha ở Hamsavati ( gắn với tích Ma vương Mara hóa thành Phật để lừa đảo)
31 Cận sự nam Uggata ( HamSavati) – đệ tử tại gia cúng dường với tâm không phân biệt đệ nhất
32 Tỳ Khưu Sunita ( người gánh phân )– Xuất Gia Phạm Hạnh Đâu Chỉ Giới Quý Tộc Mà Thôi
33 Cuộc viếng thăm của Bà-la-môn Verañjā đến Đức Phật
34  Thanh niên Uttàra xuất hiện trong bài kinh 23 Trường Bộ Kinh Kinh Tệ-túc (Pàyàsi sutta). Là người được xem là  bố thí một cách có hoàn bị, vì đã bố thí với tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách suy tư, vì đã bố thí với các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới, nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên”.
35 Ni trưởng Sigālakamātā –  [Top trưởng lão ni]nữ đệ tử có đức tin bậc nhất
36 Ni trưởng Sakulā –  [Top trưởng lão ni] nữ đệ tử thiên nhãn bậc nhất
37 Ni trưởng Soṇā Theri (Many-Children Soṇā) tạm dịch là bà mẹ đông con  [Top trưởng lão ni]
38 Đại Đức SOREYYA (Tu Lệ Da) – Do ác nghiệp của việc nghĩ tà hạnh với ngài Ca Chiên Diên, từ nam bị biến thành nữ. Sau đó lấy chồng sinh con , rồi cuối cùng sám hối gia nhập tăng đoàn trở lại thành nam
39 Đại Đức Udāyi (Ưu Đà Di) – Gần đèn mà đâu có sáng . Vị này ở gần Phật và tăng đoàn nhưng không biết gì về giáo pháp .
40 Trưởng Lão Sundarasamudda – 40 cách quyến rũ đàn ông của nữ nhân. 1 lần đi khất thực bị quyến rũ bởi 1 kỹ nữ , nàng ta dùng nhiều chiêu trò để thu hút vị tỳ kheo
41 Trưởng Lão Santakāya – tiền kiếp Sư Tử Vươngkhông bao giờ có sự múa máy tay chân hay uốn mình. Trưởng lão là người có được sắc thân tướng an tịnh nhàn nhã. Được nghe lại rằng: Trưởng lão Santakāya trong thời quá khứ, Ngài là Sư Tử Vương.
42 Trưởng lão Sappadāsa (Xà Nô) – rắn không cắn vì có thân tình một thanh niên con nhà gia giáo, sau khi được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp, đã xuất gia lên Tỳ khưu. Một thời gian sau, vị nầy bất mãn vì hành đạo không tiến triển, nhưng t
43 Vua Thiện Giác (Suppabbuddha ) – [Nổi tiếng]  [Cừu nhân] bố vợ Bồ Tát Tất Đạt Đa . Là bố đẻ của công chúa Yasodana . Ông có khá nhiều oan trái với Phật , ông thích con rể ông là người cai trị là chuyên luân thánh vương ; trong khi Bồ tát lại đi xuất gia. 1 lần nữa khi Phật độ con trai duy nhất của ông đi tu thì oan trái đó càng nặng. Thiện Giác vương chết bị đất rút. 
Thiện Giác Vương
44 Trưởng Lão Sīvali [Top 80 vị trưởng lão]– vị tỳ kheo 7 năm 7 tháng trong bụng mẹ
45 Nàng Suppavāsā  [Cận sự nữ]:Mẹ Trưởng Lão Sīvali – vị tỳ kheo 7 năm 7 tháng trong bụng mẹ. Có thể đây là con vua Thiện Giác , chị em với Da Du Đà La
46 Tỳ Khưu Vajīputta – Vị Tỳ khưu ấy là Hoàng tử xứ Vajjī, đã từ bỏ lầu son, điện ngọc đi xuất gia. Một hôm khắp kinh thành Vesalī treo cờ xí trang trí kinh đô rực rỡ, mừng đại hội. Có 7707 vị vua cùng triều thần các xứ và cả Tứ Đại Thiên Vương đến dự, cuộc lễ diễn ra suốt đêm ngày. Hôm ấy là đêm rằm, nhằm lúc sen nở, bầu trời đầy trăng sao, vị nầy đi kinh hành liên tiếp, bỗng nghe khúc khải ca từ xa vọng đến, chạnh lòng Tăng sĩ, nên đã nói lên như vậy
47 Trưởng lão Vimala- Kondanna ( con của Ambapàli và vua Bimbisàra)
48 Câu chuyện về du sĩ Saccaka
49 TỲ KHƯU SUDINNA, CON TRAI CỦA THƯƠNG NHÂN KALANDA  Câu chuyện bị cám dỗ bởi người vợ
50 Vua Udena : [Nổi tiếng] vị vua khá lòng tính và ban đầu keo kiệt … trong truyện có ít nhất 3 bà vợ ( hoàng hậu và hoàng phi)
51 Hoàng hậu Sāmāvatī hiền đức [Cận sự nữ]
52 Tu Bạt Đà La ( Subhadda ) – vị đệ tử già nhất và cuối cùng của Đức Phật
Tu Bạt Đà La
53 đại đức Upavāṇa :Phật quở đại đức Upavāṇa chuyện đứng trước mặt Như Lai ( sắp nhập diệt) và tiền kiếp làm thần bảo vệ bảo tháp của Đức Phật Kassapa
54 Tôn giả Vappa – vị Thánh Tăng thứ hai trong giáo pháp. [Top 80 vị trưởng lão]
30 Tín chủ Surambattha ở Hamsavati ( gắn với tích Ma vương Mara hóa thành Phật để lừa đảo)
30 Tín chủ Surambattha ở Hamsavati ( gắn với tích Ma vương Mara hóa thành Phật để lừa đảo)

Tìm hiểu Kinh tạng Nikaya – Tâm học là cuốn sách Online giới thiệu về bộ kinh Nikaya , các bản dịch và chú giải được Tâm Học soạn từ các nguồn đáng tín cậy trên mạng internet.

Tuy nhiên đây vẫn là sách chỉ có giá trị tham khảo , mang tính chủ quan của tác giả  Tâm học.

Hits: 18