Bồ Tát hạnh   24/04/2012 21:25:00 Thích Trí Siêu dịchĐã đọc: 22829          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botathanh_files/like.htmlCỡ chữ:  Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh. BỒ TÁT HẠNH (Bodhicaryàvatàra)Santideva (Bình Thiên) Thích TríRead More →

  30/07/2015 19:28:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1648          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Botatvaodoivoinhieuhinhthuckhacnhau_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ-tát Quán Thế Âm luôn hiện thân trong mọi trường hợp để tùy duyên giúp đỡ, cứu khổ cho người. Đã làm người trong trời đất, ai không một lần lầm lỗi, vấp ngã, khổ đau, chúng ta đừng nên mặcRead More →

  04/05/2015 13:48:00 Tuệ Uyển chuyển ngữĐã đọc: 1612          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Canbangioibotatcuaphatgiaotaytang_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo sư Atisha của Ấn Độ vào cuối thế kỷ thứ 10 đã tiếp nhận phiên bản đặc thù này của thệ nguyện hay giới Bồ tát từ vị thầy ở Sumatra Indonesia là Dharmakirti (Dharmapala) của vùng Suvarnadvipa, mà sau nàyRead More →

  25/03/2015 11:41:00 Tuệ Thiền Lê Bá BônĐã đọc: 1999          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Danthan_files/like.htmlCỡ chữ:  Khát vọng giác ngộ của các nhà Đại thừa trước hết là vì thế giới. Chính bởi họ mong cầu sự giác ngộ và giải thoát của cả thế giới nên trước hết họ nỗ lực tự giác ngộ, tự giảiRead More →

  27/04/2011 05:37:00 Alexander Berzin, Tuệ Uyển chuyển ngữ ngày 15/2/2011Đã đọc: 1812          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Dituvienlydentubi_files/like.htmlCỡ chữ:  Niềm tin trong một sự thật: Rồi thì, những gì phối hợp với thể trạng tâm thức này là một nhân tố tinh thần gọi là tin tưởng trong một sự thật. Đôi khi nó được diễn dịchRead More →

  01/09/2015 19:44:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1353          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/%C4%90ucatlailatmma_hientangbophancothe_files/like.htmlCỡ chữ:  Source-Nguồn: www.hindustantimes.com (Donating Organs Greatest Service To Mankind: Dalai Lama – PTI, New Delhi) Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, hôm Thứ Sáu khuyến khích mọi người hiến tặng nội tạng, ngài nói rằng đâyRead More →

  09/06/2012 23:23:00 Tuệ AnhĐã đọc: 4137          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hangthuanchungsinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Hạnh bồ tát thì nhiều vô lượng vô biên, nhưng khi tóm lại thì chính là tu sáu ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. “…Ví như giữa chồn sa mạc có cây thọ vương toRead More →

  27/08/2015 19:18:00 Thích Đạt Ma Phổ GiácĐã đọc: 1220          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hanhchiaseyeuthuong_files/like.htmlCỡ chữ:  Sở dĩ Bồ tát được mang danh hiệu là Quán Thế Âm vì Ngài luôn chia vui sớt khổ với muôn loài trong mọi trường hợp như thiên tai, lũ lụt, sóng thần, động đất, hạn hán, bị yêu tinh maRead More →

  02/07/2013 13:17:00 Thiên HạnhĐã đọc: 2662          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hanhtrinhbotatthuongbatkhinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Bấy giờ có vị Tỳ kheo Bồ Tát tên Thường Bất Khinh. Đắc Đại Thế! Vì cớ gì tên là Thường Bất Khinh? Vị Tỳ Kheo đó phàm khi ngó thấy hoặc Tỳ kheo, Tỳ kheo ni hoặc ưu bà tắc, ưu bà di,Read More →

  28/08/2015 20:03:00 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn TiếnĐã đọc: 1737          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/botatdao/Hientangbophancothe_files/like.htmlCỡ chữ:  – Cuộc Phỏng Vấn Với Robert A. F. Thurman – Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến – Source-Nguồn: beadonor.org Giáo sư Thurman là vị chủ tịch nghiên cứu về tôn giáo, và là giáo sư “Jey Tsong Khapa” nghiên cứu Phật GiáoRead More →