Lời Phật dạy: Ta không tranh luận với đời, chỉ có đời tranh luận với ta Với tuệ giác giải thoát, vạn pháp đều bị chi phối bởi vô thường, là khổ và hoàn toàn vô ngã. Đó là một sự thật khách quan, là cái thấy biết và chứngRead More →

TỨ THÁNH QUẢ QUA KINH TẠNG PĀLI Thích Trung Định Tứ Thánh quả là bốn cấp độ đạo quả được Phật chỉ ra giúp hành giả đánh giá được sự tu chứng của mình. Người chứng được một trong bốn Thánh quả này được xem là có tư cách của bậc Thánh, có Thánh tính, có giá trị làm Thánh, vượt lên sự tầm thường của con người, nếu ai cung kính cúngRead More →

  28/09/2014 11:41:00 TS Huệ DânĐã đọc: 4721          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Batnhatamkinhdiennghia_files/like.htmlCỡ chữ:  Bồ tát Quán Tự tại hay Quan Thế Âm Bồ tát trong khi thực hành quán nghiệm thâm sâu về Trí Tuệ siêu việt, đã soi thấy năm uẩn đều không có bản thể tự tánh của chúng. Vài dòng tham khảo BátRead More →

  14/12/2017 05:39:00 Nguyên GiácĐã đọc: 1358          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Docthemvaiyvebatnhatamkinh_files/like.htmlCỡ chữ:  Đức Phật trong Kinh DN 1 (Kinh Phạm Võng) nói rằng không dùng lý luận mà dò ra được: “Các sư, có những pháp khác, sâu thẳm, khó thấy, khó hiểu, bình an và tối thắng, VƯỢT QUA CẢNH GIỚI CỦA LÝ LUẬN, viRead More →

  03/08/2014 11:57:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 3640          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Giaithhoatvatuai_files/like.htmlCỡ chữ:  Trong dạng thức kinh nghiệm của chính chúng ta, chúng ta muốn nhìn và quán xét bản chất của các phiền não khi chúng sinh khởi. Khi chúng ta làm như thế, chúng ta hãy khảo sát vàRead More →

  14/03/2012 23:07:00 Nguyễn Hữu ĐứcĐã đọc: 3988          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Hanhphucchanthuc_files/like.htmlCỡ chữ:  Ta có thể sống một đời tròn đầy ý nghĩa, kể cả khi ta chỉ còn lại 10 phút để sống trên cuộc đời này. Hạnh phúc nếu có, phải là hạnh phúc cho mỗi ngày, chứ không phải là hạnh phúc choRead More →

  26/01/2014 12:21:00 Lama Yeshe, Minh Chánh chuyển ngữĐã đọc: 4849          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Hieubietlaconduongdandengiaithoat_files/like.htmlCỡ chữ:  Đạo Phật không phải là một tín ngưỡng tôi giáo cuồng tín. Đạo Phật là phương pháp sống mang đầy triết lý. Do vậy, để nghiên cứu đạo Phật, bạn không cần phải tin tưởng vào một điều gì đóRead More →

Hương Vị Giải Thoát   23/12/2015 18:58:00 Thích Viên ThànhĐã đọc: 2342          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/giacngogiaithoat/Huongvigiaithoat_files/like.htmlCỡ chữ:  Đời là khổ và con người vì “chấp ngã” tự ràng buộc mình, nên Đức Phật mới chỉ ra con đường giải thoát. Nhưng với sự hướng ngoại tìm cầu, chạy theo ngũ dục, thỏa mãn tình chấp, làmRead More →