Nguồn http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/lich-su/14107-phat-giao-tu-an-do-truc-tiep-truyen-vao-viet-nam-nhu-the-nao.html Những sử liệu đã dẫn đủ để cho chúng ta kết luận được rằng các nhà sư Ấn Ðộ đã trực tiếp đến nước Việt Nam để truyền bá Phật Giáo và do đó trung tâm Phật Giáo tại Luy Lâu đã được thành lập, hiện nay cònRead More →