02/01/2015 12:43:00 Đạt Lai Lạt Ma, Tuệ Uyển dịch việtĐã đọc: 1242          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/bi-tri-dung/TuaivaBimantronghanhdong_files/like.htmlCỡ chữ:  Bố thí đứng đầu trong danh sách sáu ba la mật. Tông Khách Ba (2:113-126) đưa ra một giải thích thẳng thắn về chủ đề rất quan trọng này. Chúng ta cần quán chiếu trên điều này vàRead More →

  13/04/2012 20:04:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 1844          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/bi-tri-dung/Nanglucuabiman_files/like.htmlCỡ chữ:  Bi mẫn là thiết yếu trong giai đoạn khởi đầu, giai đoạn giữa, và giai đoạn kết thúc của sự thực tập tâm linh. Nó giống như hạt giống của giácRead More →

Mở Rộng Chu Vi Của Từ Ái   09/04/2012 20:36:00 Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma, Anh dịch: Jeffrey Hopkins, Chuyển ngữ: Tuệ UyểnĐã đọc: 1888          http://tamhoc.org/dulieu/giaophap/bi-tri-dung/Morongchuvicuatuai_files/like.htmlCỡ chữ:  Lòng từ ái yêu thương không thành kiến là khó khăn không thể phủ nhận, nhưng nếu chúng ta thực tập cách này vớiRead More →