I. Lược sử TRẦN NHÂN TÔNG – ĐỨC VUA,  PHẬT HOÀNGNGƯỜI SÁNG LẬP DÒNG THIÊN TRÚC LÂM   (Trí Bửu) Tôn tượng Đức vua Trần Nhân Tông núi Yên Tử Trong diễn văn của Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết tại buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình Hà Nội  đã khẳngRead More →