Vị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hán

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Xem thêm »

Đặc tính hoằng pháp của Đức Phật

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Xem thêm »

Đức Phật dạy thế nào về bùa phép và bói quẻ?

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Xem thêm »
Đức Phật
Tamhoc.org

Thập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khen

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Read More »
Đức Phật
Tamhoc.org

Vị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hán

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Read More »
Đức Phật
Tamhoc.org

Đặc tính hoằng pháp của Đức Phật

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Read More »
Đức Phật
Tamhoc.org

Đức Phật dạy thế nào về bùa phép và bói quẻ?

Contents8 nhân duyên đặc biệt hội tụ để Đức Phật đản sinhThập đại đệ tử Ni và những nữ tín chủ được đức Phật ngợi khenVị cư sĩ đầu tiên đắc quả A la hánNếp sống các vị đại đệ tử khi đức Phật còn tại thếĐặc tính hoằng phápRead More →

Read More »

Hits: 0