Pháp âm MP3 vi diệu pháp từ thuviennguyenthuy.com

Tại Hà Nội 12/2018 Phật tử Hà Nội được học Vi Diệu Pháp – Phần Sắc Pháp, dưới sự giảng dạy của Sư Tường Nhân.
Các bài giảng của sư Tường Nhân về Vi Diệu Pháp tại Hà Nội – tháng 11/2019

Hits: 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *