Không – Vô tướng – Vô tác – Vô cầu – HT Viên Minh

Không – Vô Tướng – Vô tác – Vô cầu

Hits: 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *