Tác giả: DJKN (Dzongsar Khyentse Rinpoche) – Chuyển ngữ: Tuệ UyểnTác giả: DJKN (Dzongsar Khyentse Rinpoche) – Chuyển ngữ: Tuệ UyểnSource link

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *