bothibalamat-bia

Bố Thí Ba La Mật


(Xem: 8202)

Ðạo Phật đã thấm sâu, đâm chồi, mọc rễ và lớn mạnh qua các lãnh vực văn hóa, gia đình, xã hội, nghệ thuật, kiến trúc… để hòa quyện thành nếp sống tâm linh tối thượng.Nguồn : Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *