Áp Dụng Tứ Vô Lượng Tâm

Lấy từ : daophatngaynay.com

Ap Dung Tu Vo Luong Tam – Áp Dụng Tứ Vô Lượng Tâm

Người áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm trở thành là bạn của tất cả chúng sanh, luôn được chư Thiên hộ trì, lo gì sự nghiệp trong cuộc sống không bền vững! Muốn Tứ Vô Lượng Tâm được hiệu quả, ta cần thực tập cho chính mình mỗi ngày, hướng vào nội tâm với ý niệm từng loại – TỪ – BI – HỶ – XẢ. Khi thực tập nhuần nhuyễn thì hướng đến mọi người mới có kết quả. Đó là mấu chốt thành công trong sự nghiệp. Bốn tâm này đối trị bốn phiền não là sân hận, ganh tị, buồn bực và tham muốn. Trong Đại thừa, Bốn tâm vô lượng cũng được gọi là hạnh Ba-la-mật-đa.

Theo Phật Quang đại từ điển: TỨ VÔ LƯỢNG còn gọi là Tứ Vô Lượng Tâm, Tứ Đẳng Tâm, Tứ Đẳng, Tứ Tâm.

Bốn tinh thần phải có của Phật, Bồ Tát để độ khắp vô lượng chúng sanh khiến lìa khổ được vui.

Theo kinh thuyết xứ trong Trung A Hàm quyển 21 và Luận Đại Trí Độ quyển 20 thì sự giải thích về thuyết Tứ Vô Lượng Tâm trong A Tỳ Đàm như sau:

1. TỪ VÔ LƯỢNG:

Duyên vô lượng chúng sanh, tư duy về phương pháp làm cho chúng sanh được vui mà vào Từ đẳng chí.

2. BI VÔ LƯỢNG:

Duyên vô lượng chúng sanh, tư duy về phương pháp khiến cho chúng sanh lìa khổ mà vào Bi đẳng chí.

3. HỈ VÔ LƯỢNG:

Nghĩ đến việc vô lượng chúng sanh đã lìa khổ được vui, từ đáy lòng cảm thấy vui mừng mà vào Hỉ đẳng chí.

4. XẢ VÔ LƯỢNG:

Nghĩ đến việc vô lượng chúng sanh, hết thảy đều bình đẳng, không phân biệt oán và thân mà vào Xả đẳng chí.

Áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm cho sự nghiệp thành công bền vững

Tinh thần trên đây là tinh thần của chư Phật và Bồ Tát, những hành giả nhập thế và Phật tử tập sự, vừa hành vừa tập thì mục đích chính là đem niềm vui đến mọi người, giúp cho họ lìa nỗi khổ. Trong cộng đồng sinh hoạt hay tập thể sống chung, đồng nghiệp, đồng đạo, đều có thể áp dụng. Áp dụng với tâm vị tha vô tư, không vì mục đích tư lợi hay vì mục đích phát triển, bành trướng phe phái, tôn giáo, băng nhóm của mình. Giúp người lìa khổ được vui, lòng mình cũng cảm nhận được niềm hỷ lạc. Với tinh thần Bồ Tát đạo, niềm hỷ lạc khi nhìn thấy mọi người lìa khổ được vui, mình cũng vui lây. Niềm vui đó không chỉ riêng cho người mình thương – mình giúp mà giúp và thương không phân biệt thân-thù.

Tâm Từ – Tâm Bi

Đây là việc làm rất khó, nhưng chính cái khó mà áp dụng bởi tâm vô lượng thì kết quả sẽ vô lượng. Đã vô lượng thì không còn ranh giới thiện ác, xấu tốt, hẳn nhiên bình đẳng tánh sẽ hiện diện. Trong cuộc sống luôn xuất hiện hai mặt đối lập, nhị nguyên đối đãi, được mất, hơn thua vì vậy có kẻ thương phải có người ghét; bởi vì mình hành sự với tâm đối đãi phân biệt, hạt giống hai mặt đó luôn tiềm ẩn trong tàng thức, khi đối cảnh thì phát sanh một cách vô thức. Người Phật tử luôn ý thức tự chủ mọi ý niệm khởi phát thì tránh được những hiện tượng phức tạp phát sanh. Làm chủ được tâm thì họa ít, phước sanh, tránh được đại nạn cho xã hội, cho mọi sinh linh.

Người đời không hiểu giáo lý nhà Phật, họ bảo: – “cha mẹ sinh con, trời sanh tánh”. Thật ra tánh tốt-xấu, hiền-ác là những hạt giống tích lũy nhiều kiếp trong Alaiya thức của mỗi người. Vì sống theo bản năng, không ý thức tự chủ nên khuynh hướng bất thiện lấn át cái thiện. Tính sân hận là ngọn lửa hoặc âm ỷ hoặc bộc phát có khả năng đốt cháy mọi công đức, tác hại đến cuộc sống chung quanh.

Áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm cho sự nghiệp thành công bền vững

“Nhất sân chi hỏa năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm” – chỉ một đóm lửa sân nhỏ có thể đốt cháy cả rừng công đức. Để đối trị TÁNH SÂN, TÂM TỪ cần phát triển. TÂM TỪ là ngọn gió mát, là giòng nước lành xoa dịu nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Có tâm từ thì TÂM BI luôn xuất hiện, nó kềm hãm mọi hành động bạo tàn hung dữ.

Tâm Hỷ – Tâm Xả

Tâm ganh tỵ hơn thua thường tạo phiền não khi mình thất bại thua kém, tìm mọi cách tranh đoạt thắng lợi cũng dễ sanh tâm kiêu ngạo và tạo hận thù cho kẻ khác; thế là ân oán chập chùng, tạo nhân quả nhiều đời. Người tu Phật thấy kẻ khác thành đạt, mình sanh tâm hoan hỷ chúc mừng, cho dù đó là kẻ thù thì thù cũng sẽ thành bạn vì không còn đối thủ tỵ hiềm. TÂM HỶ giúp cho cuộc sống không bị đau khổ và không có chướng ngại từ ngoài bởi sự đố kỵ.

Tâm bám víu vào thành bại hơn thua cạnh tranh thì tâm luôn bất an, chẳng những thế, tự tạo một chiến tuyến đối lập để rồi luôn lo sợ, phiền não luôn rình rập. Ngay cả bám vào việc thích và không thích, toại nguyện và bất toại nguyện cũng làm cho ta luôn bị động, thì sự nghiệp được xây dựng trên tâm cảm Tham-sân – si – mạn – nghi cũng là sự nghiệp xây dựng trên cát không có nền móng vững chắc; chính vì vậy mà sự nghiệp và cuộc sống luôn bị giao động, bị đe dọa bất cứ lúc nào. TÂM XẢ là loại tâm cảm không có ranh giới giữa mình và người, không có ranh giới ân-oán thân thù, không chấp thủ điều tốt lẫn điều xấu, buông tất cả mọi ý niệm phân biệt có thể gây bất an cho mình và gây oán thù đối với kẻ khác. Đó là trạng thái và công dụng của XẢ.

Áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm cho sự nghiệp thành công bền vững

Bốn trạng thái được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm của Bồ Tát hạnh đưa hành giả vào địa hạt Thánh nhân. Đối với  một tín đồ bình thường, tập hạnh Tứ Vô Lượng Tâm là xây dựng nền móng vững chắc trong tâm để chuyển hóa ngoại cảnh, giúp tha nhân an vui chính là giúp bản thân hành sự an lành. Từ đó sự nghiệp cuộc sống được bảo vệ bởi TÂM TỪ, LÒNG BI, TÁNH HỶ và ĐỨC XẢ, làm cho cuộc sống an lạc, cách chuyển họa thành phúc cho mình và cho cuộc sống chung quanh.

Tứ Vô Lượng Tâm không chỉ áp dụng giữa người và người mà cho tất cả mọi sanh loài. Vì vậy mà Phật đã cảm hóa cả voi say ác thú, cứu độ Ambapàli, người phụ nữ lạc bước giang hồ và tận tâm tế độ Angulimàla, tên sát nhân tàn ác, toan ám hại Ngài. Về sau cả hai đều theo Ngài và hoàn toàn đổi tánh.

 Ðức Phật khuyên dạy:

TÂM TỪ phải được rải khắp đồng đều cho mọi chúng sanh, phải bao trùm vạn vật, phải sâu rộng và đậm đà như tình thương của bà từ mẫu đối với người con duy nhất, chăm nom bảo bọc con, dầu nguy hiểm đến tánh mạng cũng vui lòng.” — Mettà Sutta

Người áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm trở thành là bạn của tất cả chúng sanh, luôn được chư Thiên hộ trì, lo gì sự nghiệp trong cuộc sống không bền vững! Muốn Tứ Vô Lượng Tâm được hiệu quả, ta cần thực tập cho chính mình mỗi ngày, hướng vào nội tâm với ý niệm từng loại – TỪ – BI – HỶ – XẢ. Khi thực tập nhuần nhuyễn thì hướng đến mọi người mới có kết quả. Đó là mấu chốt thành công trong sự nghiệp. Bốn tâm này đối trị bốn phiền não là sân hận, ganh tị, buồn bực và tham muốn. Trong Đại thừaBốn tâm vô lượng cũng được gọi là hạnh Ba-la-mật-đa.

Tóm lại qua bài viết Áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm cho sự nghiệp thành công bền vững chúng ta hiểu rằng một sự nghiệp bền vững, một cuộc sống an lành, không thể xây dựng bởi tiền của, thế lực và thủ đoạn mà Tứ Vô Lượng Tâm là chất liệu căn bản bền vững cho mọi thành đạt.

Nguồn Blog Phật Giáo

Tác Giả: Minh MẪN

Thế nào là giàu có?

Khó mà định nghĩa cho chính xác giàu là gì. Kẻ có một trăm cho cuộc sống tạm đủ, nhưng khi thu nhập hơn số tiền thường có, người bạn châm biếm – lúc nầy mày giàu rồi.

Nhà cao cửa rộng xe cộ máy móc, tiện nghi hiện đại, được xem là giàu, nhưng thực sự nợ vây tứ phía, tạm gọi là sang chứ chưa phải là giàu. Người xài sang như thế cũng đồng nghĩa là nghèo, vì tài khoản trống rỗng.

Người có mức thu nhập thấp, nhưng tiêu xài dè xẻn, chi tiêu dưới mức thu nhập để tích lũy lâu ngày dài tháng, có dư cũng được xem là giàu. Giàu so với mức thu nhập mà không phải nợ nần. Đó là nói về vật chất, về lợi nhuận chứ không nói đến tâm lý, tình cảm, niềm tin tôn giáo… Đó là giàu theo quan niệm thế tục.

Người có trăm triệu gọi là giàu so với người có tài sản ít hơn, nhưng người có trăm triệu vẫn chưa gọi là giàu so với người có hàng tỷ bạc. Như vậy giàu chỉ là ước lệ tương đối. Tuy vậy, việc làm giàu theo quan niệm từng cá nhân, đều có mẫu số chung theo một tiêu chuẩn đạo đức nhất định.

Phương pháp làm giàu theo lời Phật dạy

Người giàu do làm ăn chân chính bằng đôi tay và khối óc, được đức Phật khen ngợi, khuyến khích, chẳng những thế, kế hoạch tồn tại lâu dài cho việc sung túc vật chất, tiền của, được Đức Phật dạy rất kỹ.

Làm thế nào để kinh doanh thành công?

Một trong những nguyên nhân thành đạt trong kinh doanh là phát tâm cúng dường, bố thí và giữ đúng lời hứa. Thực hiện đúng lời hứa không những giữ uy tín mà còn lưu phước cho hậu kiếp.

 Một ví dụ sau đây được trích trong Tăng Chi Bộ- Đại tạng kinh:

Một thời, Thế Tôn trú ở Kosambi, vườn Ghosita, rồi Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn:

– Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?

– Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn.

Như ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn.

Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn.

Phương pháp làm giàu theo lời Phật dạy

Như vậy, làm giàu không chỉ mục đích kiếm sống mà còn phải biết tích lũy phước báu qua việc làm, trong đó có bố thí, cúng dường và thực hiện điều mình phát tâm. Bằng cớ không thiếu người thành đạt trong kinh doanh, nhưng không lâu bền, do tâm bất chánh hiện tại hoặc phước quá khứ không đủ. Làm giàu không chỉ do kinh nghiệm, do linh hoạt, do nhìn xa trông rộng mà còn một yếu tố quan trọng là tâm đức, là phước báu.

Trên thương trường được gọi là chiến trường, không ai là kẻ khờ dại. Khi thất bại cứ nghĩ tại không gặp thời hay bị xui rủi. Người thành đạt chưa hẳn vốn nhiều, chưa hẳn giỏi hơn ai, chưa hẳn có thế lực. Cái quan trọng là gốc rễ, nền tảng của phước báu đã gieo trồng trong quá khứ.

Thông thường  mọi người đều tự an ủi: “Mưu sự tại người, thành sự tại trời”. Với nhà Phật, ông Trời không can dự vào việc thành bại nên hư của con người mà do chính con người chủ động, là tác nhân mọi sự. Vì thế, Nguyễn Du từng bảo: “Xưa nay nhân định thắng Thiên cũng nhiều”.

Việc khủng hoảng kinh tế trong một giai đoạn là điều tất yếu, thuộc cộng nghiệp. Tuy nhiên vẫn có những biệt nghiệp để vượt qua cuộc khủng hoảng. Ví dụ, nhiều năm qua bất động sản bị đóng băng, nhiều doanh nhân tán gia bại sản, thế mà vẫn có người suôn sẻ qua việc môi giới bán buôn. Điều nầy không thể lý giải theo luận cứ thông thường nếu không tin vào luật nhân quả.

Phương pháp làm giàu theo lời Phật dạy

Việc cúng dường quan trọng hơn bố thí. Bố thí 100 người thường không bằng cúng dường cho một vị giới đức tinh nghiêm. Cúng 100 vị giới đức tinh nghiêm không bằng cúng cho một bậc A La Hán… Ngoài việc cúng dường bố thí, chuyên tâm giữ giới và làm ăn lương thiện cũng là yếu tố không thể thiếu để đưa đến thành đạt và sự giàu có lâu bền.

Có 5 điều mà Phật dạy không nên kinh doanh, còn gọi là kinh doanh phi pháp trong Kinh Tăng Chi Bộ:

Không buôn bán vũ khí.

Không buôn bán người.

Không buôn bán thịt.

Không buôn bán rượu.

Không buôn bán thuốc độc.

Do quan niệm, “Phi thương bất phú,” ngày nay, một số người mất căn bản đạo đức đã bon chen làm giàu bằng mọi thủ đoạn thất đức mà hàng ngàn năm trước đức Phật đã khuyến cáo như trên. Không kể sự tổn hại sinh mạng của người và vật mà nhiều người phất lên rất mau để rồi lãnh những nghiệp báu khổ đau từ pháp luật đến tai nạn bệnh tật. Hủy hoại môi sinh, núi rừng, cũng là việc làm tổn đức.

Người Phật tử chân chính không nhắm mắt làm bừa để kiếm tiền mà phải kiếm tiền trên căn bản lòng từ và có trí tuệ. 

Phương pháp làm giàu theo lời Phật dạy

Làm giàu như thế nào theo lời Phật dạy?

Thế thì vấn đề làm giàu như thế nào, ta hãy nghe Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ như sau:

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại khu vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến, sau khi đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anàthapindika:

– Này gia chủ, có năm lý do để gầy dựng tài sản. Thế nào là năm?

Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn, thâu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thâu được một cách hợp pháp. Tự mình làm an lạc, hoan hỷ. Làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ nhất để gầy dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị này làm cho bạn bè, thân hữu an lạc, hoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản.

Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Các tai họa để trở thành trắng tay bị chặn đứng và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gầy dựng tài sản.

Lại nữa, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết; hiến cúng cho vua và chư Thiên. Đây là lý do thứ tư để gầy dựng tài sản.

Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. Vị ấy tổ chức cúng dường các vị Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản.

Làm giàu như Phật dạy còn có ý nghĩa tạo sự hoan hỷ cho mọi người từ gia đình đến xã hội, đó là cách làm giàu mang tính âm đức của người con Phật. Làm giàu không có tội mà chỉ có tội khi làm giàu bất chính, gây khổ đau cho mình cho người, cho mọi chúng sanh. Làm giàu chân chính vẫn là điều mà Đức Phật khuyến khích và tán thán chúng ta.

Hi vọng qua bài viết Phương pháp làm giàu theo lời Phật dạy sẽ mở rộng hơn kiến thức cho chúng ta đã đang và sẽ làm trên đường tạo dựng sự nghiệp.  Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị. Xin chân thành cám ơn!

Nguồn Blog Phật Giáo

Tác Giả: Minh Mẫn

Hits: 65

Trả lời