VĐPP l Mâu thuẫn giữa việc chọn đối tượng trong quá trình hành thiền – HT Pháp Tông thuyết giảng

Chương trình Trà đàm 8 – Khóa Xuất gia gieo duyên lần thứ 11 năm 2020.

Khi tìm hiểu học giả sẽ thấy khá nhiều mâu thuẫn giữa quan điểm các thầy theo Nam truyền hay Bắc truyền , ngay cả cùng nam truyền cũng có thầy cho rằng thế này , thế không cho rằng như vậy.

Hits: 3

Trả lời