Sách nói Phật giáo audio chôm từ phatgiaonguyenthuy.org

Nguồn https://phatgiaonguyenthuy.org/sach-noi/  ( link download về máy và cách Ad sẽ cập nhật sau )

Đức Phật & Phật Pháp

Mặt Hồ Tĩnh Lặng

Phật Giáo Nhìn Toàn Diện

Đức Phật Dạy Những Gì

Có Bấy Nhiêu Đó Thôi

Sống Viên Mãn Kiếp Sống Này

Ngôi Nhà Thật Sự Của Chúng Ta

Hits: 35