Hướng dẫn tìm hiểu về Đức Phật , những câu chuyện , các vị đệ tử của ngài ( Đức Phật Thích Ca)

Để tìm hiểu về đạo Phật thì trước hết cần tìm hiểu về nguôn gốc, về giáo chủ ĐứcPhật Thích Ca ( 1 vị Phật lịch sử có thật trong lịch sử).

Đức Phật Thích Ca

+ Xem Phim cuộc đời Đức Phật

+ Những câu chuyện về cuộc đời của ngài

+ Những câu chuyện tiền kiếp của Đức Phật ( qua lời kể trong kinh sách)

+ Ngày Phật thành đạo , sự kiện nhập niết bàn ( hoàn cảnh lích sử)

Thân nhân của Đức Phật

+ Cha ngài ( Vua Tịnh Phạn)

+ Mẹ ngài ( Hoàng hậu Maya)

+ Công chúa YASODHARA (DA DU ĐÀ LA)

+ Dì ( đồng thời là mẹ nuôi) Ma Ha ba Xà Ba đề

+ Xa nặc ( phu xe sau đắc quả A La Hán ) , chú ngựa Kiền Trắc

+ Đề Bà Đạt Đa ( Người anh em con chú con bác của Đức Phật) , có vai trò quan trọng trong cuộc đời thành đạo của Phật ( trong nhiều kiếp)

Thập đại đệ tử của ngài

+ Xá Lợi Phất ( trí tuệ đệ nhất )

+ Mục Kiền Liên ( thần thông đệ nhất) – khá quen thuộc với tích Mục Liên cứu mẹ ngày lễ Vu Lan báo hiên

+ Đại Ca Diếp

+ A Nan đa

+ La Hâu La

+ Ca Chiên Diên

+ Phú Lâu Na

……

ngoài ra còn có :


Angulimala
( tên giết người hung ác được Đức Phật đồ hóa thành tỳ kheo)

+ 5 anh em Kiều Trần Như

+ Tỳ kheo già nhất và cuối cùng là đệ tự của Đức Phật: Tu Bạt Đà La

+ Nan Đà ( em trai Đức Phật con của vua Tinh Phạn và kế mẫu Ma Ha Ba Xà Ba Đề)

+ Mô Ha Nam ( tên có thể không đúng ) , 1 người a e với A Nan Đa , sau được Đức Phật bổ nhiệm làm vua dòng họ Thích

Nữ đệ từ thần thông đệ nhất Liên Hoa Sắc , và trí tuệ đệ nhất Khe Ma và các vị tỳ kheo ni khắc

Các vị đệ tử tục gia , cư sĩ tai gia của Đức Phật

+ Vợ chồng ông Cấp Cô Độc

+ VUa Ba Tư Nặc

+ Vua Bình Sa ( Quốc vương nước Ma Kiệt Đà)

+ Vua A Xà Thế ( Quốc vương Ma Kiệt Đà con trai của Vua Bình Sa)

+ Hoàng Hậu Vi Đề Hi ( vợ vua Bình Sa ,mẹ ruột của Thái tử A Xà Thế đồng thời cũng là người được Đức Phật dạy cho pháp niệm Phật – giới thiệu vễ cõi nước A Di Đà trong khá nhiều điển tích)

+ Thiếu nữ rừng xoài ( vợ thứ của Vua Bình Sa và sau đẻ ra 1 danh y nhiều lần chữa bệnh cho Đức Phật và tăng đoàn)

+ Thái Tử Kỳ Đà ( Con vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu ..) – anh em với Vua Tỳ Lưu Ly ( tiêu diệt dòng họ Thích)

+ Thiếu nữ dâng sữa dê ( cừu ) lúc Đức Phật thành đạo , và người dâng món ăn mộc nhĩ cuối cùng tên Cunda

+ Ma Đăng Già ( dân nữ tí làm ngài A Nan Đa mất giới thể – có tích nói là vợ chồng nhiều kiếp với ngài A Nan Đà)

Thời gian có hạn nên tác giả blog cũng chỉ giới thiệu qua qua , sẽ có chỉnh sửa sau

Hits: 11

Trả lời