Căn cứ vào đâu các nhà nghiên cứu xác định được đâu là lời dạy của Đức Phật – TT Thích Nhật Từ Tình cờ lượt fb thấy lưu lại : nghe bằng tiếng trực tiếp https://www.facebook.com/ThichNhatTu/videos/237635374359152/ Hits: 20Read More →

Home Ý nghĩa danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Nguồn bài viết daibaothapmandalataythien.org Là Phật tử khi thực hành quy y Phật, bạn cần hiểu Đức Phật Thích Ca là bậc Thầy gốc của chúng ta. Ngài là bậc giác ngộ thấu rõ chân lý của vạn pháp,Read More →

MƯỜI BIẾN XỨ VÀ MƯỜI PHÁP VÔ HỌCTHEO QUAN ĐIỂM HỮU BỘ TRONG TẬP DỊ MÔN LUẬNThích Phước Nguyên dịch và chú PHẨM MƯỜI PHÁP[1](Trích từ bản dịch Việt, A-tì-đạt-ma Tập dị môn túc luận,đã xuất bản, 1/2019, phát hành tại Sách Hà Nội) A. DUYÊN KHỞI (60) Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi Tử lại nói với đại chúng:Read More →