ht_thich_minh_chau

Đạo Đức Phật Giáo Và Hạnh Phúc Con Người


(Xem: 8201)

Ðạo Phật đã thấm sâu, đâm chồi, mọc rễ và lớn mạnh qua các lãnh vực văn hóa, gia đình, xã hội, nghệ thuật, kiến trúc… để hòa quyện thành nếp sống tâm linh tối thượng.Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời