Miến Điện và Phật giáo

[ad_1]

(Xem: 23898)

Giáo lý đạo đức của Đại thừa được đề ra trong học thuyết về các ‘Ba-la-mật’ (pāramitā), khởi đầu là sáu, gồm: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền địnhtrí tuệ ba-la-mật.

[ad_2]

Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời