Ốc Đảo Tự Thân Phương Pháp Luyện Tâm Thanh Tịnh


(Xem: 11157)

Trong tâm của chúng ta, nước là do ái mà hiện tướng. Nước là thứ đi xuống, chảy xuống, chứ không bao giờ chảy lên. Hễ có sân, ghét, bực bội thì có lửa, phực lửa bật ra…Nguồn : Source link

Hits: 26

Trả lời