Từ Điển Bách Khoa Phật Giáo Việt Nam


Nam Mô A Di Đà Phật.
Phật học sâu xa, thuật ngữ mênh mông đa nghĩa; nhiều Thầy, nhiều học giả đã dày công nghiên cứu, biên dịch cống hiến cho đạo cho đời. Người học Phật có được những bộ Từ điển bản PDF thật rất thuận tiện cho việc tra cứu, tham khảo, công đức ấy thật là vô lượng!
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời