Tuần San Đuốc Tuệ 1965


(Xem: 14053)

Ba học Giới, Định, Tuệ là những nhân tố then chốt nhất của người học Phật, như chiếc đỉnh ba chân, thiếu một tất không thể đứng vững. Nhưng giới học, hay là giới luật học, lại là căn bản nhất… HT Thích Thanh KiểmNguồn : Source link

Hits: 22

Trả lời