Đức Pháp Vương khai thị: Phật tử nên thực hành pháp tu gì và tại sao ?


Bạn nên bắt đầu với pháp tu Tara
Thực hành nghi quỹ rất quan trọng bởi nghi thức thực hành tâm linh đưa bạn tiến gần đến Phật pháp, giúp bạn trở thành một hành giả chân chính. Bạn nên bắt đầu với pháp tu Tara bởi Ngài có năng lực hộ trì chúng ta phát triển tâm linh, trưởng dưỡng tâm linh. Đó là nền tảng hỗ trợ lớn lao đối với chúng ta. Đầu tiên, chúng ta cần phải đón nhận sự hộ trì từ đức Tara để từ đó trưởng dưỡng tâm linh của mình.

https://www.youtube.com/watch?v=N3cVb5hNgHI

Thực hành pháp Quan Âm giúp trưởng dưỡng tình yêu thương và lòng từ bi
Sau khi đã phát triển tình yêu thương, chúng ta cần chuyển sang hành động để giúp đỡ chúng sinh, mọi người xung quanh, các loài vật trên đất nước của mình, và cả cây cối, nguồn nước, đất đai. Tất cả  đều cần chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ. Quá trình giúp đỡ mà chúng ta thực hiện đối với chúng sinh và thế giới là sự thể hiện tình yêu thương trong hành động. Đây chính là nội dung thực hành căn bản của Đức Quan Âm.

Như vậy, sau khi thực hành Đức Tara để nhận được sự hộ trì trưởng dưỡng tâm linh, chúng ta cần nỗ lực hành động để giúp đỡ mọi người. Đây cũng là thông điệp cốt tủy trong Phật giáo. Tình yêu thương và lòng bi mẫn là hai khái niệm rất phổ biến. Ngay cả trong Cơ đốc giáo, đạo Hồi, đạo Hindu và các tôn giáo khác đều nhắc đến tình yêu thương và lòng từ bi. Nhưng tình yêu thương trong đạo Phật rộng lớn bao la. Tình yêu thương thường xuyên được nhắc đến và nhấn mạnh trong Phật giáo Đại thừa. Chúng ta thường nghe câu nói : « Tình yêu thương bao la như trời bể ». Tình yêu thương trong đạo Phật không chỉ hướng tới con người mà còn với mọi loài hữu tình. Đó là lý do vì sao tình yêu thương trong đạo Phật không có giới hạn và vô điều kiện. Như vậy, đức Quan Âm là hiện thân của tình yêu thương và lòng bi mẫn. Khi thực hành pháp tu Quan Âm như trì tụng chân ngôn Om Mani Padme Hung hay niệm hồng danh của Ngài, chúng ta đang phát triển tình yêu thương, lòng bi mẫn. Từ nhận thức đó, chúng ta cần chuyển thành hành động, giúp đỡ tất cả hữu tình. Là phật tử, các bạn cần hiểu rằng dù sớm hay muộn, các bạn cũng phải chuyển sự thực hành các Bản tôn như Đức Quan Âm, Đức Tara thành hành động. Đây là những điểm trọng yếu mà các bạn không thể bỏ qua. 

Trong cuộc sống, chúng ta có thể có rất nhiều chướng ngại không chỉ trong thực hành tâm linh mà trong đời sống hàng ngày. Khi thực hành Thượng sư Liên Hoa sinh, nương sự gia trì của Ngài, tất cả những khó khăn, chướng ngại sẽ được tiêu trừ. Thực hành này vô cùng quan trọng, đặc biệt khi các bạn đi sâu vào thực hành và chuyển hóa thành hành động. Chúng ta có những chướng ngại bên trong như mệt mỏi, sân giận, chướng ngại bên ngoài như có người cản trở không cho chúng ta thực hành. Người nhà các bạn có thể nói rằng : « Con không được làm như vậy ». Hoặc các bạn có thể bị ốm khi đang thực hành. Tất cả các chướng ngại như vậy đều có thể được tiêu trừ thông qua pháp thực hành Liên Hoa Sinh. Bởi vậy, việc thực hành Thượng sư Liên Hoa Sinh rất cần thiết bên cạnh pháp tu Quan Âm là tinh túy thực hành của Đại thừa.

(Đức Pháp Vương khai thị trong buổi gặp Phật tử tại Hà Nội tháng 3/2018)

Nguồn : Source link

Hits: 28

Trả lời