Tổng hợp các bài pháp và chuyện tâm linh HT Thích Giác Hạnh ( Cập nhật 26-1-2021 )

1:35:47ĐANG PHÁT

Sáu Nghĩa Thù Thắng Của Tam Bảo – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

8,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:16:05ĐANG PHÁT

Nói Dễ Mà Làm Thì Khó – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

9 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:36:26ĐANG PHÁT

Phước Và Tội – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

10 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:32:18ĐANG PHÁT

Ai Làm Cho Ta Khổ – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

14 N lượt xem4 năm trước1:51:35ĐANG PHÁT

Niệm Phật Sám Pháp – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

5,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:09:25ĐANG PHÁT

Nghiệp Chi Phối Chúng Sanh – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

8,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:26:24ĐANG PHÁT

Năm Rồng Nói Chuyện Rồng – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

12 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:20:17ĐANG PHÁT

Lý Tưởng Của Người Phật Tử – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:12:34ĐANG PHÁT

Sự Mầu Nhiệm Của Phương Pháp Sám Hối – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

5,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề2:08:10ĐANG PHÁT

Thân Trung Ấm Vãng Sinh – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

12 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:12:01ĐANG PHÁT

Hành Giả Niệm Phật Và Chướng Duyên – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

17 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề2:10:02ĐANG PHÁT

Giới Tướng – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

17 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề2:37:23ĐANG PHÁT

Chuyện Tâm Linh Tại Hiền Như Tịnh Thất – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

9,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:57:33ĐANG PHÁT

Sự Thù Thắng Của Pháp Môn Tịnh Độ – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

2,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề55:06ĐANG PHÁT

Công Đức Niệm Phật phần 2 – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

6,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề49:21ĐANG PHÁT

Công Đức Niệm Phật phần 1 – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

3,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:40:32ĐANG PHÁT

Thân Phận Con Người – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

7,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:42:01ĐANG PHÁT

Những Mẩu Chuyện Qua Chuyến Hoằng Pháp Tại Úc Châu – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

2 N lượt xem4 năm trước1:15:15ĐANG PHÁT

Căn Bản Của Tịnh Độ – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

4,8 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:33:18ĐANG PHÁT

Bảy Phương Pháp Bố Thí – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

40 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:12:32ĐANG PHÁT

Tài Sản Không Bao Giờ Mất – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

12 N lượt xem4 năm trước1:11:47ĐANG PHÁT

Mẫu Chuyện Linh Cảm – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

6,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:29:59ĐANG PHÁT

Chuyện Âm Phủ – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

43 N lượt xem4 năm trước2:10:02ĐANG PHÁT

Giới Hạnh Người Tu – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:58:49ĐANG PHÁT

Nghĩa Mầu Của Vu Lan – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

2,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:11:13ĐANG PHÁT

Cánh Cửa Hạnh Phúc – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

6,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:13:50ĐANG PHÁT

Phật Pháp Phổ Thông – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

5,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:49:54ĐANG PHÁT

Niệm Phật Nhiệm Màu – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

38 N lượt xem4 năm trước1:47:04ĐANG PHÁT

Dừng Lại – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

69 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:34:29ĐANG PHÁT

Thù Thắng Và Lợi Ích Của Pháp Môn Niệm Phật – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

7,3 N lượt xem4 năm trước1:51:58ĐANG PHÁT

Ích Lợi Phương Pháp Sám Hối – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

1,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề2:09:20ĐANG PHÁT

Ý Nghĩa Phước Báu Của Sự Cúng Dường – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

1,9 N lượt xem4 năm trước1:05:00ĐANG PHÁT

Khúc Gỗ Trôi Sông – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

12 N lượt xem4 năm trước1:27:38ĐANG PHÁT

16 Điềm Chiêm Bao Của Vua Ba Tư Nặc – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

9,9 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:34:02ĐANG PHÁT

Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ Phần 1 – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

7,8 N lượt xem4 năm trước1:40:59ĐANG PHÁT

Pháp Thoại Tại Chùa Bát Nhã – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

5,8 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:53:06ĐANG PHÁT

Những Chuyện Tâm Linh Và Nhân Quả – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

19 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:39:20ĐANG PHÁT

Ý Nghĩa Lễ Vu Lan – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

273 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:13:40ĐANG PHÁT

Mầu Nhiệm Của Pháp Môn Tịnh Độ Phần 2 – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

3,2 N lượt xem4 năm trước2:40:42ĐANG PHÁT

Trong Bùn Có Sen – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

1,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:21:50ĐANG PHÁT

Phương Pháp Tu Học Của Người Phật Tử – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

3,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:53:06ĐANG PHÁT

Tâm Linh – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

4,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:35:25ĐANG PHÁT

Khi Mê Bùn Thiệt Là Bùn, Ngộ Rồi Mới Biết Trong Bùn Có Sen – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề59:13ĐANG PHÁT

Thân Bệnh, Tâm Bệnh – HT Thích Giác Hạnh thuyết giảng

7,4 N lượt xem4 năm trước1:27:52ĐANG PHÁT

Kể Chuyện Tâm Linh – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

134 N lượt xem4 năm trước49:08ĐANG PHÁT

Những Kỳ Tích Có Thật Của Phật Giáo – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

5 N lượt xem4 năm trước1:34:19ĐANG PHÁT

Cuối Nẻo Đường Trần – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

45 N lượt xem4 năm trước1:53:38ĐANG PHÁT

Ý Nghĩa Cầu Nguyện – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

9,8 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:35:45ĐANG PHÁT

Nhân Thừa Phật Giáo – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

5,7 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:08:29ĐANG PHÁT

Ý Nghĩa Phật Đản – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

505 lượt xem4 năm trước44:48ĐANG PHÁT

Ý Nghĩa Hoa Sen – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

1,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:00ĐANG PHÁT

Yếu Chỉ Tịnh Độ – Thuyết pháp thầy Thích Giác Hạnh

5,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:33:52ĐANG PHÁT

Thay Tâm Đổi Tánh – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

18 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:14:21ĐANG PHÁT

Tu Là Chuyển Nghiệp – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

6,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:23ĐANG PHÁT

Tứ Ân – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

1,2 N lượt xem4 năm trước1:05:35ĐANG PHÁT

Tu Nhân Làm Người – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

2,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:09:35ĐANG PHÁT

Thuốc Hay – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

1,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:49ĐANG PHÁT

Thỉnh Chuyển Pháp Luân – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề54:22ĐANG PHÁT

Thiên Đường Và Địa Ngục – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

2,8 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:16:32ĐANG PHÁT

Thân Đâu Tâm Đó – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

2,9 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:17:38ĐANG PHÁT

Tam Nghiệp Thân Khẩu Ý – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

2,2 N lượt xem4 năm trước1:40:14ĐANG PHÁT

Tâm Sanh Các Pháp Sanh – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

1,8 N lượt xem4 năm trước2:01:08ĐANG PHÁT

Sống Hạnh Phúc Chết An Vui – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

7,6 N lượt xem4 năm trước1:04:30ĐANG PHÁT

Thân Bệnh, Tâm Bệnh – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

754 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:26:13ĐANG PHÁT

Tâm Linh Sự Mầu Nhiệm – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

9,1 N lượt xem4 năm trước1:12:13ĐANG PHÁT

Sự Mầu Nhiệm Của Công Đức Niệm Phật – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trước1:50:04ĐANG PHÁT

Sám Hối – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

718 lượt xem4 năm trước1:17:14ĐANG PHÁT

Tạ Đàn Dược Sư – Pháp âm HT Thích Giác Hạnh

4,9 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:00:16ĐANG PHÁT

Sanh Tử Khổ Đau – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

2,1 N lượt xem4 năm trước58:01ĐANG PHÁT

Sách Tấn Tu Học – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

1,1 N lượt xem4 năm trước1:09:45ĐANG PHÁT

Phật Dạy Bốn Pháp Tu – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

6,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:04:32ĐANG PHÁT

Quyết Định Vãng Sanh – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

3,1 N lượt xem4 năm trước1:15:33ĐANG PHÁT

Phật Pháp Tùy Duyên – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

5,3 N lượt xem4 năm trước1:44:43ĐANG PHÁT

Nhân Duyên Tái Sanh – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trước1:47:57ĐANG PHÁT

Phật Đản Sanh – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

3,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:06ĐANG PHÁT

Niệm Phật Để Thành Phật – Pháp thoại hòa thượng Thích Giác Hạnh

8,6 N lượt xem4 năm trước2:33:52ĐANG PHÁT

Nghi Vấn Tịnh Độ – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

5,2 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:07:20ĐANG PHÁT

Nhân Duyên Niệm Phật – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

514 lượt xem4 năm trước1:18:05ĐANG PHÁT

Nhẫn Nhục – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:44:20ĐANG PHÁT

Nghe Dễ Mà Tu Khó – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

4,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:24:23ĐANG PHÁT

Người Nội Trợ Tu Bồ Tát Đạo – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

2,9 N lượt xem4 năm trước1:58:48ĐANG PHÁT

Lợi Ích Của Việc Giữ Giới – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

589 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:45:48ĐANG PHÁT

Lời Phát Nguyện Của Vân Thê Đại Sư – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

4,4 N lượt xem4 năm trước1:55:25ĐANG PHÁT

Hoằng Pháp Và Hộ Pháp – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

1,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:17:34ĐANG PHÁT

Lợi Ích Của Sự Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

873 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:16:49ĐANG PHÁT

Nấc Thang Cuộc Đời – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

1,9 N lượt xem4 năm trước1:25:53ĐANG PHÁT

Khai Tâm – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

2,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:12:02ĐANG PHÁT

Khai Thị Và Trợ Duyên – Pháp âm thầy Thích Giác Hạnh

4,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:29:22ĐANG PHÁT

Hiếu Ân – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

349 lượt xem4 năm trước1:18:03ĐANG PHÁT

Hình Tượng Của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

4,5 N lượt xem4 năm trước1:00:03ĐANG PHÁT

Hạnh Nguyện Bồ Tát Quan Âm Và Oai Lực Chú Đại Bi – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

74 N lượt xem4 năm trước1:15:05ĐANG PHÁT

Hãy Chọn Pháp Tu – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

416 lượt xem4 năm trước1:10:25ĐANG PHÁT

Đức Tin Của Người Phật Tử – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

765 lượt xem4 năm trước1:48:28ĐANG PHÁT

Công Đức Sinh Thành – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

3,3 N lượt xem4 năm trước1:16:59ĐANG PHÁT

Giá Trị Sự Cầu Nguyện – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trước1:10:20ĐANG PHÁT

Đạo Đức Nhà Phật – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

1,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:05:37ĐANG PHÁT

Địa Ngục ở Đâu – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

986 lượt xem4 năm trước1:45:37ĐANG PHÁT

Cơ Duyên – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

2,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:40:16ĐANG PHÁT

Công Đức Pháp Bố Thí – Pháp thoại thầy Thích Giác Hạnh

4,6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:26:32ĐANG PHÁT

Chữ Tài Và Chữ Tâm – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

6,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:34:36ĐANG PHÁT

Tài Sản Không Mất – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:51:13ĐANG PHÁT

Chết Đi Về Đâu phần 2 – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

9,4 N lượt xem4 năm trước1:12:07ĐANG PHÁT

Chữ Hiếu Trong Tinh Thần Nhà Phật – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

1,2 N lượt xem4 năm trước1:40:13ĐANG PHÁT

Quy Y Vong Linh – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

2,8 N lượt xem4 năm trước1:13:49ĐANG PHÁT

Chọn Pháp Tu Thời Mạt Pháp – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

752 lượt xem4 năm trước1:04:24ĐANG PHÁT

Cám Ơn Cuộc Đời – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

5,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:30:43ĐANG PHÁT

Chết Đi Về Đâu phần 1 – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

7,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:36:03ĐANG PHÁT

Vu Lan Thắng Hội – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

413 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:40:07ĐANG PHÁT

Tâm Sự Mùa Vu Lan – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

879 lượt xem4 năm trước1:18:09ĐANG PHÁT

Ai Cho Ta Bình An – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

6 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:17:56ĐANG PHÁT

Tìm Cho Mình Một Hướng Đi – Bài giảng hòa thượng Thích Giác Hạnh

12 N lượt xem4 năm trước1:17:51ĐANG PHÁT

Sự Nhiệm Mầu Của Pháp Môn Niệm Phật – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

478 lượt xem4 năm trước1:40:14ĐANG PHÁT

Tâm Sanh Các Pháp Sanh – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

1,2 N lượt xem4 năm trước1:57:05ĐANG PHÁT

Pháp Thoại (Tại Đạo Tràng Pháp Hoa) – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề2:10:16ĐANG PHÁT

Pháp Thoại (Tại Chùa Vạn Hạnh) – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

1,4 N lượt xem4 năm trước1:04:14ĐANG PHÁT

Tâm Bệnh – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

1,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:25:52ĐANG PHÁT

Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) phần 2 – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

8,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:44:53ĐANG PHÁT

Pháp Thoại (Tại Tu Viện Chân Nguyên) – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

5,3 N lượt xem4 năm trước1:19:12ĐANG PHÁT

Sau Khi Chết Đi Về Đâu – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

6,1 N lượt xem4 năm trước1:26:30ĐANG PHÁT

Những Chuyện Tâm Linh (Giảng Tại Chùa Trừng Thủy) phần 1 – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

25 N lượt xem4 năm trước1:27:05ĐANG PHÁT

Pháp Thoại (Giảng Tại Canada) – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

5,7 N lượt xem4 năm trước1:39:08ĐANG PHÁT

Hiện Tướng Vãng Sanh – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

3 N lượt xem4 năm trước1:09:42ĐANG PHÁT

Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng chùa Trừng Thủy) – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

7,1 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:43:06ĐANG PHÁT

Công Đức Niệm Phật (2014) phần 1 – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

629 lượt xem4 năm trước1:33:14ĐANG PHÁT

Hiếu Trong Đạo Phật – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

1,3 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:17:27ĐANG PHÁT

Nhân Quả – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

1,9 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:44ĐANG PHÁT

Họa Tùng Khẩu Xuất (Giảng Ni viện Long Hoa) – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

361 lượt xem4 năm trước1:27:18ĐANG PHÁTXEM SAUTHÊM VÀO DANH SÁCH CHỜ

Công Đức Niệm Phật (2014) phần 2 – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

1,5 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:18:05ĐANG PHÁT

Nhẫn Nhục – Bài giảng HT Thích Giác Hạnh

29 N lượt xem4 năm trước1:17:38ĐANG PHÁT

Đối Trị Phiền Não – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

7,8 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:26:35ĐANG PHÁT

An Cư Kiết Hạ – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

812 lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:07:19ĐANG PHÁT

Căn Bản Về Pháp Môn Tịnh Độ – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

1,4 N lượt xem4 năm trướcPhụ đề1:13:41ĐANG PHÁT

Cầu Phúc Cầu Thọ – Bài giảng thầy Thích Giác Hạnh

24 N lượt xem4 năm trước

Hits: 145

Trả lời