CN0307.Ba mươi số 0 của đời người

Ba mươi số 0 của đời người

 

1. Có kế hoạch – Không thực hiện = 0
2. Có cơ hội – Không nắm bắt = 0
3. Có tiến hành – Không hoàn thành = 0
4. Có giá trị – Không thể hiện = 0
5. Có tiến bộ – Không kiên trì = 0
6. Có nhiệm vụ – Không thông đạt = 0
7. Có năng lực – Không phát huy = 0
8. Có sáng tạo – Không phổ biến = 0
9. Có tri thức – Không ứng dụng = 0
10. Có mục tiêu – Không dũng khí = 0
11. Có ra sức – Không được lợi = 0
12. Có nguyên tắc – Không giữ vững = 0
13. Có ý chí – Không bền bỉ = 0
14. Có nhiệt tình – Không kiên định = 0
15. Có nghị lực – Không bền lòng = 0
16. Có ý thức – Không thái độ = 0
17. Có khí phách – Không khiêm tốn = 0
18. Có mệnh lệnh – Không chấp hành = 0
19. Có phương pháp – Không hành động = 0
20. Có hành động – Không hiệu quả = 0
21. Có nền tảng – Không sáng tạo = 0
22. Có công việc – Không định lượng = 0
23. Có tiêu chuẩn – Không khảo hạch = 0
24. Có thành tích – Không khích lệ = 0
25. Có chế độ – Không thực thi = 0
26. Có bố trí – Không kiểm tra = 0
27. Có sân khấu – Không diễn xuất = 0
28. Có đội nhóm – Không hợp tác = 0
29. Có tầm mắt – Không phát hiện = 0
30. Có vấn đề – Không giải quyết = 0

Tịnh Nguyên dịch

Nguồn : Source link

Hits: 14

Trả lời