Sống bình an – Suy Ngẫm


Với một người có tâm lành khi họ nói về bạn bất cứ điều gì cũng sẽ rất thiện.

Với một người mang tâm xấu, họ luôn thốt ra những điều không thật và rất ác ý khi nói về bất kể ai.

Cả đời, sẽ chẳng có ai hoàn hảo trong mắt ai hết đâu.
Bởi vì, nếu bạn có đang là người tốt mà gặp ngay người tâm ác ý nói về bạn đương nhiên bạn cũng sẽ thành người rất xấu …

Hãy sống là chính mình, còn ai làm điều xấu với ta… cứ để đó có Nhân Quả lo.

Chỉ có ta mới biết rõ về ta.
Đừng muộn phiền vì những điều không đáng.

-st-Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời