Sách: Các dịch phẩm của cư sĩ Pháp Triều.

ĐƯờng Link có vẻ đã bị die , bạn vui lòng vào trang https://budsas.net có link mega hoặc vui lòng chờ Tâm Học cập nhật

Sách: Các dịch phẩm của cư sĩ Pháp Triều.

 Sách: Xin giới thiệu các dịch phẩm của cư sĩ Pháp Triều, dạng PDF, để tải về máy:

1) Pháp Triều dịch (2015). Cẩm nang Nghiên cứu Thắng Pháp. 
Tập 1: https://budsas.net/sach/vn187a.pdf
Tập 2: https://budsas.net/sach/vn187b.pdf
Tập 3: https://budsas.net/sach/vn187c.pdf

188) Pháp Triều dịch (2018). Luận giải về Nghiệp. 
https://budsas.net/sach/vn188.pdf

189) Pháp Triều dịch (2021). Duyên hệ trong đời sông bình nhật.
https://budsas.net/sach/vn189.pdf  

190) Pháp Triều dịch (2021). Phân tích Duyên khởi theo Duyên hệ. 
https://budsas.net/sach/vn190.pdf 

*—–*

Hits: 24