Sách: Sổ tay Mục lục Tam tạng Pali. Thích Nhật Từ (2021

Sách: Sổ tay Mục lục Tam tạng Pali. Thích Nhật Từ (2021)

 Sách:Sổ tay Mục lục Tam tạng PaliThích Nhật Từ (2021)

…. Quyển “Sổ tay mục lục Tam tạng Pāḷi” được biên soạn với mục đích giúp sinh viên khoa Phật học và người học Phật làm quen với văn học Pāḷi gồm Tam tạng, chú thích, sớ giải và văn học Pāḷi ngoài Tam tạng và các tác phẩm Pāḷi chưa phân loại. Hy vọng quyển sổ tay này giúp độc giả có thêm nềm vui thích trong việc học Phật, nghiền ngẫm chân lý Phật và thực hành chân lý Phật trong cuộc sống, nhằm đặt xuống gánh nặng khổ đau, trải nghiệm an vui, hạnh phúc trong đời.– Chùa Giác Ngộ, ngày 11/11/2021,THÍCH NHẬT TỪ.

Link để tải bản ebook PDF (9.6 MB):

1) https://tinyurl.com/23drdcne

2) https://mega.nz/file/WophmahR#qLZ7zcy5-sn1HklB64ThRakbBm53JWYgWIgLBUJSIac

*

Hits: 17