Cải lương xưa – Mục Liên tìm mẹ ( Vũ Linh – Hồng Nga)

https://www.youtube.com/watch?v=rGigMuLx5o4

Mục Liên là đệ tử thần thông đệ nhất của Đức Phật được đạo Phật công nhận là nhân vật có thật trong lịch sử..

Tích Mục Liên cứu mẹ không được chấp nhận ở 1 số hệ phái đặc biệt là Phật giáo nguyên thủy ; được xem là phần sáng tạo của Phật giáo đại thừa Trung Hoa. Bộ cải lương này Tâm Học xem cũng lâu lắm rồi …

Hits: 17