Cải lương xưa – Đạo vàng muôn thưở ( Kim Tử Long, Thanh Ngân)

Cải Lương: Đạo Vàng Muôn Thưở Nghệ Sĩ: Kim Tử Long, Thanh Ngân, Châu Thanh, Cẩm Tiên, Diệp Lang, Tuấn Anh, Bảo Chung, Điền Tử Lang, Anh Danh, Hồng Yến, Phượng Loan, Thanh Tâm, Minh Nghĩa, Thanh Phú, Như Hiền, Huyền Thanh

Hits: 28