Cải lương xưa -Thoát vọng tục lụy – Thanh Sang Ngọc Huyền

Bộ này lâu rồi , cố NSUT có khá nhiều tác phẩm liên quan đến Phật giáo

Hits: 21